Prosjekttilskudd kultur og idrett

Prosjekttilskudd kultur og idrett

Tilskuddet skal inspirere til satsing på prosjekter som bidrar til utvikling og mangfold innenfor kultur og idrett i Stjørdal. 

Søknadsfrist

Det er mulig å søke om prosjekttilskudd hele året - ingen søknadsfrister.

Du søker prosjekttilskudd ved å fylle ut skjemaet under.

Søk prosjekttilskudd

Vedlegg til søknaden

Prosjektbeskrivelse med organisering, prosjektplan og budsjett.

Generelle bestemmelser

 • søknadsbeløp inntil kr. 50.000
 • tilskuddene gis fortrinnsvis som tilsagn
 • rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling
 • for arrangement i november og desember er siste rapportfrist 10. januar året etter

Hva kan du få tilskudd til?

 • kultur- og idrettsarrangement, -produksjoner og -prosjekter
 • markering av nasjonaldager i Stjørdal kommune

Tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering.

Det blir ikke gitt tilskudd til

 • prosjekt av utpreget kommersiell karakter
 • religiøse høytider
 • innsamlingsaksjoner
 • faste årlige arrangement og aktiviteter
 • inventar, utstyr og vedlikehold, kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning, reise- og turnestøtte
 • produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Stjørdal kommune

Hvem kan søke?

Ved vurdering av søknaden blir det lagt vekt på blant annet

 • prosjekt for, av og med barn og unge under 20 år
 • lavterskeltilbud og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for tilrettelegging
 • samarbeidsprosjekt på tvers
 • eksperimentelle og nyskapende tiltak
 • mangfold og samhandling
 • samarbeid med – eller deltakelse av profesjonelle aktører
 • prosjekt som gir økt kunnskap og har nye samarbeidsformer
 • kultur som helsefremmende aktivitet

Generelle vilkår for støtte til prosjektet/tiltaket

 • prosjekt som er tildelt støtte skal gjennomføres som det er beskrevet i søknaden
 • det skal gjøres kjent at Stjørdal kommune bidrar med økonomisk støtte til arrangementet eller tiltaket. Profilmanual og logo for Stjørdal kommune
 • tilgjengelighet for alle og at ledsager med ledsagerbevis gis gratis adgang til arrangementet.
 • kulturtiltak med publikum skal legge til rette slik at alle kan delta uavhengig av funksjonsnivå.
 • arrangør skal ha system for å ivareta sikkerhet, beredskap, smittevern og følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.
 • Veileder for sikkerhet ved store arrangement fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • ved store arrangement kan det stilles krav om registrering i arrangementsverktøyet CIM Event 
 • frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i VærMed

Utbetaling av tilskuddet

Rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling. For arrangement i november og desember er siste rapportfrist 10. januar året etter.

Rapportskjema prosjekttilskudd

Forskrift 

Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune  (PDF, 636 kB)

Kontakt

Margit Elverum
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 08 60 55
Mobil 90 08 60 55
Joachim Balstad Engan
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 13