Prosjekttilskudd kultur og idrett

Prosjekttilskudd kultur og idrett

Tilskuddet skal inspirere til satsing på prosjekter som bidrar til utvikling og mangfold innenfor kultur og idrett i Stjørdal. 

Søknadsfrist

Det er mulig å søke om prosjekttilskudd hele året - ingen søknadsfrister.

Du søker prosjekttilskudd ved å fylle ut skjemaet under.

Søk prosjekttilskudd

Vedlegg til søknaden

Prosjektbeskrivelse med organisering, prosjektplan og budsjett.

Generelle bestemmelser

 • Søknadsbeløp inntil kr. 50.000.
 • Tilskuddene gis fortrinnsvis som tilsagn.
 • Rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling.
 • For arrangement i november og desember er siste rapportfrist 10. januar året etter.

Hva kan du få tilskudd til?

 • Kultur- og idrettsarrangement, -produksjoner og -prosjekter.
 • Markering av nasjonaldager i Stjørdal kommune.

Tilskudd fra kommunen gis ikke som fullfinansiering.

Det blir ikke gitt tilskudd til

 • prosjekt av utpreget kommersiell karakter
 • religiøse høytider
 • innsamlingsaksjoner
 • faste årlige arrangement og aktiviteter
 • inventar, utstyr og vedlikehold, kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning, reise- og turnestøtte
 • produksjon av publikasjoner, bøker og filmer som ikke har særskilt betydning for Stjørdal kommune

Hvem kan søke?

Ved vurdering av søknaden blir det lagt vekt på blant annet

 • Prosjekt for, av og med barn og unge under 20 år
 • Lavterskeltilbud og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for tilrettelegging
 • Samarbeidsprosjekt på tvers
 • Eksperimentelle og nyskapende tiltak
 • Mangfold og samhandling
 • Samarbeid med – eller deltakelse av profesjonelle aktører
 • Prosjekt som gir økt kunnskap og har nye samarbeidsformer
 • Kultur som helsefremmende aktivitet

Generelle vilkår for støtte til prosjektet/tiltaket

Utbetaling av tilskuddet

Rapport med regnskap sendes senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt som grunnlag for utbetaling. For arrangement i november og desember er siste rapportfrist 10. januar året etter.

Rapportskjema prosjekttilskudd

Forskrift 

Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune  (PDF, 636 kB)

Kontakt

Joachim Engan
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 13