Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Minstegebyr for skjenkebevilling er i 2023 kroner 5 800,- , og minstegebyret for salgsbevilling er i 2023 kroner 1 850,-. 

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Innsending av omsetningsgave

Fristen for innlevering av omsetningsoppgave er 1. mars. Omsetningsoppgaven skal sendes inn elektronisk, og skjemaet finner du her:

Omsetningsoppgave for alkohol

Vedlegg

Før du fyller ut skjemaet må du ha klar revisors bekreftelse av faktisk omsetning. For virksomheter uten revisjonsplikt, skal regnskapsfører bekrefte faktisk omsetning. Dette må legges ved.

Manglende oppgave eller ubetalt gebyr

  • Dersom omsetningsoppgave ikke blir levert innen fastsatt frist, vil bevillingshaver bli tildelt to prikker.
  • Hvis bevillingsgebyr ikke blir betalt innen fastsatt frist, får bevillingshaver ytterligere to prikker.

Hvem skal betale

Ny virksomhet

Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir bevillingsgebyret stipulert.