Kommunedelplaner - areal

Kommunedelplaner - areal

En kommunedelplan er en kommuneplan for et begrenset tema eller geografisk område.

Kommunedelplaner areal ligger på kommunens kartinnsyn. Kommunen har følgende vedtatte kommunedelplaner areal:

  • Kommunedelplan Langøra med vannmiljø
  • Kommunedelplan E6 Kvithammer – Åsen

Tematiske kommunedelplaner ligger under Andre planer.