Driftsmeldinger for kommunale veger

Driftsmeldinger for kommunale veger

Meldinger som gjelder veg.

Status drift kommunale veger sommer 2023

Oppfordring til private eiere. Klipp hekker, busker og trær ved veg, gangvei og fortau. 

Gravesøknader

Kart med oversikt over alle innvilgede gravesøknader finner du på stjordal.gravearbeider.no

I kartet kan du zoome inn på ulike deler av kommunen. På kartet vises røde markører for planlagte gravearbeider og gule markører for godkjente arbeidsplaner for ett område eller byggested. Trykker du på en markør kan du finne informasjon om type arbeid som gjøres og for hvilken tidsperiode.

Vegmeldinger

Sandgata mellom nye og gamle torgkvartalet stengt for gjennomkjøring

Sandgata mellom nye og gamle torgkvartalet må stenges for gjennomkjøring i 5 dager fra 04.09 til 08.09. Reprasjon av betongdekke under asfalt. Ingen innkjøring fra Stokmovegen. Enkel omkjøring via Anna Mogårds gate som vist i skiltplan. Godt skiltet stengt veg.

Essevegen, graving for ny tomt.

Det skal graves for ny tomt ved Essevegen nr 4. Vegen vil bli stengt fra 24.08 kl 07.00 til senest 27.08 kl 18.00. Dialog med berørte parter( nr 5-7-9). Kjøreplate på plassen ved behov. Nødetater ringer ansvarshavende entreprenør ved en evt nødsituasjon.

Lillemovegen, begrenset framkommelighet utover høsten.

Det skal graves for tilkobling av fjernvarme til nye leiligheter i Ringbanen. Arbeidet vil foregå ved de innerste boligene i Lillemovegen. Vegen vil være åpen stort sett hele tiden med korte perioder der det må stenges. Tilkomst fra begge sider via p-plass til COOP. Arbeidet skal være ferdig senest 1. november.

Ole Vigs gate ved kryss Evjevegen - stengt fra 17. juli til seneste 14. august

Her finner du informasjon om stenging av Ole Vigs gate ved kryss Evjevegen.

Øyvegen og Sandbakkvegen

Oppdatert informasjon om omkjøring og stengt veg.

Ole Vigs gt./Stokkanvegen - trafikale endringer frem mot 2024

Veidekke startet arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november 2022. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene. Les mer om fasene i prosjektet, tidsplan og trafikk forandringer.