Driftsmeldinger for kommunale veger

Driftsmeldinger for kommunale veger

Meldinger som gjelder veg.

Gravesøknader

Kart med oversikt over alle innvilgede gravesøknader finner du på stjordal.gravearbeider.no

I kartet kan du zoome inn på ulike deler av kommunen. På kartet vises røde markører for planlagte gravearbeider og gule markører for godkjente arbeidsplaner for ett område eller byggested. Trykker du på en markør kan du finne informasjon om type arbeid som gjøres og for hvilken tidsperiode.

Vegmeldinger

Ole Vigs gt./Stokkanvegen - trafikale endringer frem mot 2024

Veidekke startet arbeidet med leilighetsprosjektet «Signaturhagen» rett ved Kimen kulturhus i november 2022. Det vil medføre en del trafikkendringer i Ole Vigs gate og Stokkanvegen de neste to årene. Les mer om fasene i prosjektet, tidsplan og trafikk forandringer.