Arbeidsvarsling ved arbeid på offentlig vei/gate

Arbeidsvarsling ved arbeid på offentlig vei/gate

Skal du utføre arbeid på offentlig vei og gategrunn, må du søke kommunen via en arbeidsvarsling. Den skal være med på å sikre at arbeidet gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Formålet med planen er å:

  • sikre arbeidere og trafikanter
  • avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • sørge for effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Privatpersoner

Det stilles spesielle krav til utformingen av en arbeidsvarslingsplan. Hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du derfor kontakte de du leier utstyr fra for utfylling av skjemaet.

Frist 

Arbeidsvarslingsplanen må sendes minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.

Søknad sender du her:

Arbeidsvarsling

Kontakt

Morten Island
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 47 14 54