Arbeidsvarslingsplan

Arbeidsvarslingsplan

Stjørdal kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette krav om leie og utskilting til det foretaket som står ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har fått denne godkjent.

I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke å sende inn arbeidsvarslingsplan. Det stilles spesielle krav til utforming av arbeidsvarslingsplan, så hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.
 
Formålet med arbeidsvarsling er å:

  • Sikre arbeidere og trafikanter
  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

 
Arbeidsvarslingsplan må leveres minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.

Søknad sendes her:

Arbeidsvarsling