Arbeidsvarsling ved arbeid på offentlig vei/gate

Arbeidsvarsling ved arbeid på offentlig vei/gate

Skal du stenge eller utføre arbeid på offentlig vei og gategrunn, må du søke kommunen via en arbeidsvarsling. Den skal være med på å sikre at arbeidet gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Formålet med planen er å:

  • sikre arbeidere og trafikanter
  • avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • sørge for effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Frist 

Arbeidsvarslingsplanen må sendes minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.

Slik søker du

Søknad sender du via ledningsportalen:

Søk om arbeidsvarsling

Privatpersoner

Det stilles spesielle krav til utformingen av en arbeidsvarslingsplan. Hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du derfor kontakte de du leier utstyr fra for utfylling av skjemaet.

Arrangement

Søk om tillatelse til å stenge vei og gate på kommunal grunn ved arrangement

Kontakt

Morten Island
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 47 14 54