Hvilke veger er kommunale?

Hvilke veger er kommunale?

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger. Fylkeskommunen sørger for fylkesvegene og staten for europavegene. 

Lurer du på hvem som er vegeier kan du finne det i to ulike kartløsninger. 

I det nasjonale vegkartet til Statens vegvesen.  
For å finne vegeier må du zoom inn på området du lurer på og klikk på aktuell veg. I informasjonsbobla som kommer opp vil du kunne se status på vegen.

 • De første 4 sifrene er kommune nr. dette kommer når vegen er kommunal eller privat. Øvrige tall er veg. nr og hvor langt inn i vegen du har klikket
 • PV er Privat veg
 • KV er Kommunal veg
 • FV er Fylkes veg
 • EV er Europaveg
 • Øvrige tall er veg. nr. og posisjon (hvor langt inn i vegen fra det som beregnes som start) du har klikket.

 

Det er også mulig å finne i den kommunale kartløsningen enkel kartløsning. Her har du muligheter til å få opp ulike farger på vegene ut fra hvem som er vegeier. For å finne vegeier må du:

 • Trykke på til til side ved samferdsel i venstremenyen. 
 • Hak av de aktuelle veikategorier du ønsker å se.  Alternativt hak av samferdsel i sin helhet.
 • Ulike veger vil få ulike farger. Anbefaler å sette på gråskalakart i valgmuligheter på kartbakgrunn nede til høyre. Da vil ulike farger på vegene komme bedre frem. Zoom til det området du lurer på for at alle kategorier vises
  • Gang og sykkelveg - rød
  • Privat veg - grønn
  • Kommunal veg - oransj
  • Fylkesveg - gul
  • Europaveg - mørk oransj