Sykkel

Sykkel

Stjørdal vedtok i 2009 å bli en sykkelby og skal søke å aktivt legge til rette for bruk av sykkel.

Hovednett for sykkel

Temasak KPA Sykkel - forslag til hovednett, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 3 MB)

VEDLEGG temasak KPA Sykkel - kart hovednett for sykkel 24.03.2023 (PDF, 7 MB)

Saksprotokoll Temasak KPA Sykkel hovednett, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 48 kB)

Sykkelturer

Midt-Norge Bedriftsidrettskrets har utarbeidet forslag til sykkelturer i Stjørdal.

Du finner sykkelkart for Stjørdal her.

Sykkelfelt 

I Skolegata, Ole Vigs gate og deler av Stokmovegen er det etablert sykkelfelt. Du skal sykle med kjøreretningen, på høyre side. Sykkelfelt er et kjørefelt forbeholdt syklister, hvor du har samme rettigheter og plikter som en bilist.

Sykkelfelt er skiltet. Skiltet angir at kjørebanen har et eget kjørefelt for syklende. Sykkelfeltet er adskilt fra kjørebanen med oppmerking, og ofte visualisert med sykkelsymbol i dekket.  Det er forbudt å stanse og parkere i sykkelfeltet.

Skilt sykkelfelt blå bunn og hvit sykkel - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Påbudt utstyr på sykkelen

Sykkelen skal være riktig utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Det er ditt ansvar å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand:

  • Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.
  • Det skal være rød refleks bak, ”kattøye”. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks, og refleksen skal være av godkjent type.
  • Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg eller område, skal sykkelen ha tente lykter med hvitt eller gult lys foran. Sykkelen skal også ha rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelveg.
  • Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
  • Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Sykkelen skal være utstyrt med en ringeklokke

Sjekk ut forskrift om krav til sykkel her.