Stengt vann

Stengt vann

Ved anleggsarbeid eller uventet brudd på en vannledning, vil du kunne oppleve ujevn vannforsyning.

Hva skal du gjøre dersom vannet er stengt?

  • Hold vannkraner stengt så lenge vannet er borte.
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du la det renne kaldt vann fra den kranen som er nærmest vanninntaket på boligen. Ta eventuelt ut silen i kranen.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums i varmtvannstanken.
  • Ikke vask lyse klær dersom vannet er brunt.

Varsling

Ved planlagt stenging av vannforsyninga vil du bli varslet på forhånd via SMS. Det er ikke alltid vi når ut med varsling til alle. Dette kan skyldes at ditt telefonnummer ikke er i bruk, er stengt, eller at du ikke er riktig oppført i offentlige registre. På siden driftsmeldinger finner du informasjon om planlagte vannavstegninger. Ved uventet vannbrudd og feil, oppdaterer vi på siden driftsmeldinger på hjemmesiden og på vår facebook-side når vi har informasjon.

Les mer om SMS-varsling 

Er det noe feil med vannet? 

Ta kontakt med servicetorget på 74 83 35 00. Utenom arbeidstid, ta kontakt med teknisk vakt for vei, vann og avløp på telefon 905 63 120.