Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra 14. august. Dersom du ønsker å avslutte plassen før den tid, må du si opp plassen i Vigilo.

Overflytting til annen barnehage

Ved søknad om overflytting til annen barnehage, vil oppsigelse sendes automatisk når ny plass godkjennes.

Oppsigelsestid

Det er 1 måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Et unntak er perioden 1. mai – 1. august. Da er oppsigelsestiden 2 måneder. Det betales under hele oppsigelsestiden.

Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling.

Logg inn for å endre eller si opp barnehageplass

Veiledning til foresatte: Endring av barnehageplass i Vigilo

Veiledning til foresatte: Oppsigelse av barnehageplass i Vigilo