Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Du må logge inn i foresattportalen i Vigilo for å endre eller si opp plassen.

Endre eller si opp barnehageplass

Veiledning til foresatte: Endring av barnehageplass i Vigilo

Veiledning til foresatte: Oppsigelse av barnehageplass i Vigilo
 

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra den 14.08. Dersom plassen skal avsluttes før dette, må plassen sies opp gjennom Vigilo

Overflytting til annen barnehage.
Ved søknad om overflytting til annen barnehage vil oppsigelse sendes automatisk når ny plass godkjennes.

 

Oppsigelsestid

Det er 1 måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Et unntak er perioden 1. mai – 1. august. Da er oppsigelsestiden 2 måneder. Det betales under hele oppsigelsestiden.

Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling.