Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Du må logge inn i foresattportalen i Vigilo for å endre eller si opp plassen.

Endre eller si opp barnehageplass

Veiledning til foresatte: Endring av barnehageplass i Vigilo

Veiledning til foresatte: Oppsigelse av barnehageplass i Vigilo
 

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp.

 

Oppsigelsestid

Det er 1 måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Et unntak er perioden 1. mai – 1. august. Da er oppsigelsestiden 2 måneder. Det betales under hele oppsigelsestiden.

Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling.