Etablering og godkjenning av barnehage

Etablering og godkjenning av barnehage

Dersom du ønsker å etablere barnehage i Stjørdal må du først ta kontakt med barnehagemyndigheten, som vil gi veiledning i henhold til regelverket.

Godkjenning av barnehager

Før en ny barnehage kan settes i gang skal den godkjennes av kommunen , som er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har ansvar for at det blir etablert gode barnehager som oppfyller kravene i lov- og regelverk. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter barnehageloven § 14 Godkjenning. Barnehagens egnethet blir vurdert etter Lov om barnehager § 1 Formål, § 1a Særlige formål og § 2 Barnehagens innhold.

Velferd ved barnehagemyndigheten har ansvaret for godkjenning av barnehager i Stjørdal kommune.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

Lov om barnehager

Plan- og bygningsloven

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole

Lov om matproduksjon og mattrygghet

Arbeidsmiljøloven

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14