Klage på barnehagetilbudet

Klage på barnehagetilbudet

Barnehagemyndigheten fører tilsyn med at barnehagens pedagogiske tilbud er i tråd med Lov om barnehager.

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. 

Du kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten.

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14