Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene.

Barnehageåret 2020 - 2021

Mandag 5. oktober 2020

Mandag 23. november 2020

Fredag 19. mars 2021

Fredag 21. mai 2021

Fredag 13. august

 

Sommerstengt:

De kommunale barnehagene er stengt i uke 29 og 30.

Ferie for barnet:

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1.august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie. 

Barnehagene er stengt jul og påske

De kommunale barnehagene har stengt jul- og nyttårsaften samt i mellomjula og åpner første virkedag på nyåret.

I påsken har de kommunale barnehagene stengt den "stille" uken.