Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2022 / 2023

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2022 / 2023
Mai 2022 Tirsdag 17. mai, grunnlovsdagen
Torsdag 26. mai, Kristi himmelfartsdag
Juni 2022 Mandag 6. juni, 2. pinsedag
Juli 2022 Feriestengt i uke 29 og 30 (18. juli - 31. juli)
August 2022 Mandag 15. august
November 2022 Onsdag 30. november
Desember 2022 Juleferie fra fredag 23. desember
Januar 2023 2.januar
Mars 2023 17.mars
April 2023 Uke 14, Påskeferie
Mai 2023 Mandag 1.mai
Mai 2023 Onsdag 17.mai
Juli 2023 Feriestengt i uke 29 og30
August 2023 14. august
August 2023 15.august
November 2023 29.november
Desember 2023 22. desember Juleferie

Ferie for barnet

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie.