Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

 

Ferie og fridager for kommunale barnehager i 2021/2022

Alle datoer gjelder fra og med til og med. Oversikten viser hvilke dager barnehagen er stengt.

Mars 2021

Planleggingsdag fredag 19.03

Påskeferie 29.04– 5.04.

Mai 2021

Torsdag 13. Kr.himmelfartsdag

Fredag 21.05 Planleggingsdag

Mandag 24.05 - 2.pinsedag

Juli 2021

Mandag 19.07- 01.08 Barnehagen feriestengt

August 2021

 Fredag 13.08 Planleggingsdag

Oktober 2021

Mandag 11.10 Planleggingsdag – skolens høstferie

Desember 2021

Onsdag 1.12 Planleggingsdag

Fredag 24.12 – 31.12 Juleferie

Januar 2022

Mandag 3.01 Planleggingsdag

April 2022

Mandag 11.04 -18.04 – Påske

Tirsdag 19.04. Planleggingsdag

Mai 2022

Tirsdag 17.mai - Grunnlovsdagen

Torsdag 26.05 Kr.himmelfartsdag

Mandag 06.06 2.pinsedag

Juli 2022

Mandag 18.07 -31.07 Barnehagen feriestengt

Ferie for barnet:

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1.august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie.