Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2021/2022

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2021/2022
Måned Barnehagen er stengt
August 2021 Fredag 13. august, planleggingsdag
Oktober 2021 Mandag 11. oktober, planleggingsdag
Desember 2021 Onsdag 1. desember, planleggingsdag
Juleferie fra og med fredag 24. desember til og med fredag 31. desember
Januar 2022 Mandag 3. januar, planleggingsdag
April 2022 Påskeferie fra og med mandag 11. april til og med mandag 18. april
Tirsdag 19. april, planleggingsdag
Mai 2022 Tirsdag 17. mai, grunnlovsdagen
Torsdag 26. mai, Kristi himmelfartsdag
Juni 2022 Mandag 6. juni, 2. pinsedag

Ferie for barnet

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie.