Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2022/2023

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2022/2023
Måned Barnehagen er stengt
Juli 2022 Feriestengt i uke 29 og 30 (18. juli - 31. juli)
August 2022 Mandag 15. august, planleggingsdag
November 2022 Onsdag 30. november, planleggingsdag
Desember 2022 Juleferie fra 24. desember til og med 31. desember
Januar 2023 Mandag 2. januar, planleggingsdag
Mars 2023 Fredag 17. mars, planleggingsdag
April 2023 Påskeferie fra og med mandag 3. april til og med mandag 10. april
Mai 2023 Mandag 1. mai Offentlig høytidsdag, onsdag 17. mai Grunnlovsdag, torsdag 18. mai Kristi Himmelfartsdag, mandag 29. mai 2. pinsedag
Juli 2023 Feriestengt i uke 29 og 30 (17. juli - 30. juli)
August 2023 Mandag 14. og tirsdag 15. august, planleggingsdager
November 2023 Onsdag 29. november, planleggingsdag
Desember 2023 Juleferie fra 23. desember

Ferie for barnet

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie.