Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

 

Ferie og fridager for kommunale barnehager i 2021/2022

Alle datoer gjelder fra og med til og med. Oversikten viser hvilke dager barnehagen er stengt.

Juli 2021

Mandag 19.07- 01.08 Barnehagen feriestengt

August 2021

 Fredag 13.08 Planleggingsdag

Oktober 2021

Mandag 11.10 Planleggingsdag – skolens høstferie

Desember 2021

Onsdag 1.12 Planleggingsdag

Fredag 24.12 – 31.12 Juleferie

Januar 2022

Mandag 3.01 Planleggingsdag

April 2022

Mandag 11.04 -18.04 – Påske

Tirsdag 19.04. Planleggingsdag

Mai 2022

Tirsdag 17.mai - Grunnlovsdagen

Torsdag 26.05 Kr.himmelfartsdag

Mandag 06.06 2.pinsedag

Juli 2022

Mandag 18.07 -31.07 Barnehagen feriestengt

Ferie for barnet:

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1.august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie.