Planleggingsdager og ferie

Planleggingsdager og ferie

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Alle de kommunale barnehagene er stengt disse dagene. Private barnehager kan ha andre datoer.

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2023-2024

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2023-2024
Måned Barnehagen er stengt
Juli 2023 Feriestengt i uke 29 og 30 (17. juli - 28. juli)
August 2023 Mandag 14. august og tirsdag 15. august, planleggingsdager
November 2023 Onsdag 29. november, planleggingsdag
Desember 2023 Juleferie fra 24. desember til og med 1. januar.
Januar 2024 Tirsdag 2. januar, planleggingsdag
Mars 2024 Fredag 8. mars, planleggingsdag
Påskeferie fra og med mandag 25. mars til og med mandag 1.april.
Mai 2024 Onsdag 1. mai, offentlig høytidsdag
Fredag 17. mai, grunnlovsdag
Mandag 20. mai, 2. pinsedag
Juli 2024 Feriestengt uke 29 og 30 (15. juli - 26. juli)
August 2024 Onsdag 14. august, planleggingsdag

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2024- 2025

Ferie og fridager for kommunale barnehager 2024- 2025
Måned Barnehagen er stengt
August 2024 Onsdag 14. august og Torsdag 15. august, planleggingsdager.
November 2024 Onsdag 27. november, planleggingsdag.
Desember 2024 Juleferie fra og med 24. desember til og med 1. januar.
Januar 2025 Torsdag 2. januar, planleggingsdag.
Mars 2025 Fredag 28. mars, planleggingsdag.
April 2025 Påskeferie fra og med mandag 14. april til og med mandag 21. april.
Mai 2025 Torsdag 1. mail, offentlig høytidsdag.
Torsdag 29. mai, offentlig høytidsdag.
Juni 2025 Mandag 9. juni, offentlig høytidsdag.
Juli 2025 Feriestengt uke 29 og 30 (15.juli-28. juli).
August 2025 Torsdag 14. august, planleggingsdag

Ferie for barnet

Barnet må i den perioden barnehagen er sommerstengt ha 3 uker sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt.

Dersom barn slutter før 1. august må de avvikle 3 uker ferie før 1. august. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie. 

Artikkelliste