Priser og betaling

Priser og betaling

Hva koster barnehageplassen?

Makspris i barnehage fra 01.01.2023

Makspris i barnehage fra 01.01.2023
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris per måned Matpenger per måned
Hel plass 100 % 5 dager 3 000 518
Delt plass 90% 5+4 dager 2 700 466
80% 4 dager 2 400 414
70% 4+3 dager 2 100 363
60% 3 dager 1 800 311
 • Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.
 • Kjøp av ekstra dager for barn som har delt plass, betales med 300 kroner per dag. Dette tilbys ved ledig kapasitet.

Du finner mer informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger på udir.no

Betaling

 • Barnehageplassen faktureres i begynnelsen av hver måned med med betalingsfrist den 15.
 • Det betales for 11 måneder per år med juli som betalingsfri måned.
 • Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.
 • Har barn fravær over en måned på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak. Du søker til barnehagen.
 • Barnehageplassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på to måneder.
 • Pris for barnehageplass vedtas i kommunestyret.

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har og blir beregnet slik:

 • For første barn må du betale vanlig pris.
 • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon.
 • For barn nummer tre og flere får du 100 prosent søskenmoderasjon fra høsten 2023.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.​​​​​​​

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Artikkelliste

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14
Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 99 01 61 90
Mobil 99 01 61 90