Priser og betaling

Priser og betaling

Hva koster barnehageplassen?

Priser barnehage per 01.01.2022
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris per måned Matpenger per måned
Hel plass 100 % 5 dager 3 315 486
Delt plass 90% 5+4 dager 2 984 437
80% 4 dager 2 652 389
70% 4+3 dager 2 321 340
60% 3 dager 1 989 292

 

  • Kjøp av ekstra dager for barn som har delt plass, betales med 364 kroner per dag. Dette tilbys ved ledig kapasitet.
  • Betaling for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri.
  • Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.
  • Pris for barnehageplass vedtas i kommunestyret.

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage får du søskenrabatt. Den skal du få automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme adresse. Hvis du har flere barn i barnehage, men ikke får søskenrabatt på fakturaen, ta kontakt med barnehagen.

Du får 30 prosent rabatt av prisen for barn nr. 2.
Du får 50 prosent rabatt av prisen for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Betaling

Det betales for 11 måneder per år med betalingsfri i juli. Barnehageplassen betales for inneværende måned med forfall den 15. hver måned.

Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.

Har barn fravær over 1 måned  på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak. Du søker til barnehagen.

Plassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på 2 måneder.

Kontakt

Laila Vikan Skjevik
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 477 56 256
Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 990 16 190
Mobil 990 16 190