Priser og betaling

Priser og betaling

Hva koster barnehageplassen?

Priser barnehage per 01.08.2022
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris per måned Matpenger per måned
Hel plass 100 % 5 dager 3 050 486
Delt plass 90% 5+4 dager 2 745 437
80% 4 dager 2 440 389
70% 4+3 dager 2 135 340
60% 3 dager 1 830 292
Priser barnehage per 01.08.2022
  • Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.
  • Kjøp av ekstra dager for barn som har delt plass, betales med 327 kroner per dag. Dette tilbys ved ledig kapasitet.

Betaling

  • Barnehageplassen faktureres i begynnelsen av hver måned med med betalingsfrist den 15.
  • Det betales for 11 måneder per år med juli som betalingsfri måned.
  • Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.
  • Har barn fravær over en måned på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak. Du søker til barnehagen.
  • Barnehageplassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på to måneder.
  • Pris for barnehageplass vedtas i kommunestyret.

Søskenrabatt

Har du flere barn i barnehage får du søskenrabatt. Den skal du få automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss med samme adresse. Hvis du har flere barn i barnehage, men ikke får søskenrabatt på fakturaen, ta kontakt med barnehagen.

Du får 30 prosent rabatt av prisen for barn nr. 2.
Du får 50 prosent rabatt av prisen for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 922 26 414
Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 990 16 190
Mobil 990 16 190