Priser og betaling

Priser og betaling

Hva koster barnehageplassen?

Makspris i barnehage fra 01.01.2024

Makspris i barnehage fra 01.01.2024
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris per måned Matpenger per måned
Hel plass 100 % 5 dager 3 000 540
Delt plass 90% 5+4 dager 2 700 486
80% 4 dager 2 400 432
70% 4+3 dager 2 100 379
60% 3 dager 1 800 324

Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.
 

Du finner mer informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger på udir.no

Betaling

  • Barnehageplassen faktureres i begynnelsen av hver måned med med betalingsfrist den 15.
  • Det betales for 11 måneder per år med juli som betalingsfri måned.
  • Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.
  • Har barn fravær over en måned på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak. Du søker til barnehagen.
  • Barnehageplassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på to måneder.
  • Pris for barnehageplass vedtas i kommunestyret.

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon i barnehage blir regnet ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har og blir beregnet slik:

  • For første barn må du betale vanlig pris.
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon.
  • For barn nummer tre og flere får du 100 prosent søskenmoderasjon fra høsten 2023.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Søsken må bo i samme husholdning. Ordningen er ikke inntektsbasert.​​​​​​​

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Artikkelliste

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14
Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 99 01 61 90
Mobil 99 01 61 90