Priser og betaling

Priser og betaling

Hvordan blir prisene bestemt:

  • Maksimalprisen for barnehager bestemmes i regjering.
  • Prisen for delt plass bestemmes i kommunestyret.
  • Kostprisen kommer i tillegg.


Hva koster barnehageplassen?

Priser barnehage pr.01.01.2020
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris Matpenger
Hel plass 100 % 5 dager 3 135 462
Delt plass 90% 5+4 dager 2 995 416
80% 4 dager 2 823 370
70% 4+3 dager 2 650 323
60% 3 dager 2 445 277
50 % 3+2 dager 2 273 231
40% 2 dager 2 079 185

 

  • Kjøp av ekstradager for barn som har delt plass, betales med 293 kroner per dag. Dette tilbys ved ledig kapasitet.
  • Betaling for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri.
  • Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.

Søskenmoderasjon

Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Betaling

Det betales for 11 måneder per år med betalingsfri i juli. Barnehageplassen betales for inneværende måned med forfall den 15. hver måned.

Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.

Har barn fravær over 1 måned  på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak.

Plassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på 2 måneder.