Foreldre slipper å betale barnehage og SFO

Det er bestemt at foreldre/foresatte ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette gjelder for både private og kommunale barnehager og SFO.

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehagene og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Stjørdal kommune ber om at foreldrebetaling for mars, betales som normalt. Faktura for april blir holdt tilbake. Mer informasjon kommer så fort det gjøres endringer eller oppdateringer fra sentrale myndigheter.

Priser og betaling

Priser og betaling

Hvordan blir prisene bestemt:

  • Maksimalprisen for barnehager bestemmes i regjering.
  • Prisen for delt plass bestemmes i kommunestyret.
  • Kostprisen kommer i tillegg.


Hva koster barnehageplassen?

Priser barnehage pr.01.01.2020
Priser barnehage pr.01.01.2020
Type plass Størrelse Dager pr uke Pris Matpenger
Hel plass 100 % 5 dager 3 135 462
Delt plass 90% 5+4 dager 2 995 416
80% 4 dager 2823 370
70% 4+3 dager 2650 323
60% 3 dager 2445 277
50 % 3+2 dager 2273 231
40% 2 dager 2079 185

 

  • Kjøp av ekstradager for barn som har delt plass, betales med 293 kroner per dag. Dette tilbys ved ledig kapasitet.
  • Betaling for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri.
  • Matpenger kommer i tillegg til betaling for barnehageplassen.

Søskenmoderasjon

Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist 1.juni for å få reduksjon fra 1.august. Ved søknad etter 1.juni vil redusert foreldrebetaling komme med fra neste måned.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn

557 333 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Hvordan søke om redusert betaling i barnehage - veiledning

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling

 

Betaling

Det betales for 11 måneder per år med betalingsfri i juli. Barnehageplassen betales for inneværende måned med forfall den 15. hver måned.

Du får ikke fratrekk i betalingen på grunn av helligdager, ekstra fridager og kurs/planleggingsdager.

Har barn fravær over 1 måned  på grunn av sykdom, kan foreldre/foresatte søke om betalingsfritak.

Plassen kan gå tapt om vi ikke har mottatt betaling på 2 måneder.