Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder

Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder

Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Vilkåret for at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp er at barnet har særlig behov for slik hjelp. Særlige behov innebærer at barnets behov må være mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte. Den spesialpedagogiske hjelpen skal bidra til barnets utvikling og læring, og må ses i sammenheng med formålet for barnehagens innhold og rammer.

Det er Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til spesialpedagogisk hjelp - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. Du kan også få veiledning av PPT.