Barnehageteam

Barnehageteam

Barnehageteam har ansvaret for barn i alderen 0-6 år, hjemme og i barnehage.

PPT i Værnesregionen betjener over 40 kommunale og private barnehager i de fem kommunene. PPT har kontakt med de ulike barnehagene der barn mottar direkte tiltak fra PPT. For øvrig er det etablert ulike samarbeidsforum i alle kommunene, for tverrfaglig utvikling og konsultasjon.

Barnehageteamet hjelper med:

  • Kartlegging og vurdering av barns utvikling; for eksempel språklig, sosialt, emosjonelt og sansemotorisk
  • Utviklingsstøttende tiltak
  • Tilrettelegging for barn med særlige behov
  • Sakkyndig vurdering og tilråding av ressurser til spesialpedagogisk hjelp
  • Foreldreveiledning for barn under opplæringspliktig alder
  • Rådgiving og veiledning til personale i barnehage og skole
  • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for barnehager

Vi ønsker at barnehager og /eller helsestasjon har foretatt nødvendig kartlegging før melding til oss. 

Saksbehandler vil gi tilbakemelding underveis, og etter fullført utredning.

I samarbeid med foreldre og barnehage blir mulige tiltak drøftet og iverksatt etter behov.
 

Henvisningsskjema

Kontakt

Teamansvarlig: Randi Langerud
 

Følg oss gjerne på Instagram: pptivarnesregionen