Reglement og dokumenter

Reglement og dokumenter

Reglement

Avtaler og samtykker

Lenker

  • Gratisprinsippet i skolen (udir.no):
    Hvilke utgifter skal skolen dekke og hva må foreldre og elever betale selv ved for eksempel skoletur, klassetur, leirskole og andre aktiviteter.

Planer