Spesialundervisning og PPT

Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Du finner mer informasjon om spesialundervisning på udir.no

Her finner du informasjon om pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)