Spesialundervisning og PPT

Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Utdanningsdirektoratet - spesialundervisning

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)