Priser

Priser

Opplæringstilbud ved Stjørdal Voksenopplæringssenter per 01.10.2022.

Norsk og samfunnskunnskap

 • Opplæring
  • 1 d/u: Kr. 205 pr dag (dagtid, deltakelse 1 d/u, inkl.materiell)
  • 3 d/u: Kr. 615 pr uke (dagtid, deltakelse 3 d/u, inkl.materiell)
  • 5 d/u: Kr.1025 pr uke (dagtid, deltakelse 5 d/u, inkl.materiell)
  • Kursavgift betales etter kontrakt med skolen
 • Samfunnskunnskap 50 timer (inkl. materiell): Kr. 3 500
 • B2 kurs (½ år; inkl. materiell): Kr. 2 820
 • B2 kurs (1 år, inkl. materiell): Kr. 5 640
 • Utstedelse av bekreftelser, nye vitnemål m.m.: Kr. 210 (en ukes behandlingstid).
 • Statsborgerprøve: Kr. 770
 • Norskprøve skriftlig: Kr. 820. Den skriftlige delen har tre deler: Lytteprøve, leseprøve og skriveprøve.
 • Delprøve norsk: Kr. 360
 • Norskprøve muntlig: Kr. 820
 • Samfunnskunnskapsprøve: Kr. 770

Grunnskole for voksne

Grunnskole for søkere som er folkeregistrert i Stjørdal kommune og etter §4A-1 er opplæringen gratis. For alle andre søkere er årstimepris Kr. 2 556. Kontakt Stjørdal VO-senter for mer informasjon.

Pris: 1 år, 5 fag (norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk): Kr. 76 680.

Realkompetansevurdering:

 • Kr. 7 690 (engelsk, matematikk og norsk)
 • Kr. 5 130 (samfunnsfag og naturfag)

Spesialpedagogisk opplæring

Spesialundervisning for personer folkeregistrert i Stjørdal kommune og etter § 4A-2 er opplæringen gratis. For alle andre søkere ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter.

 • Enetimer: Kr. 1 200
 • Gruppetimer: Kr. 800