Priser

Priser

Opplæringstilbud ved Stjørdal Voksenopplæringssenter per 01.01.2024

Norsk og samfunnskunnskap

 • Opplæring
  • 1 d/u: Kr. 227 pr dag (dagtid, deltakelse 1 d/u, inkl. materiell)
  • 3 d/u: Kr. 682 pr uke (dagtid, deltakelse 3 d/u, inkl. materiell)
  • 5 d/u: Kr. 1137 pr uke (dagtid, deltakelse 5 d/u, inkl. materiell)
  • Kursavgift betales etter kontrakt med skolen
 • Prøver
  • Statsborgerprøve: Kr. 860
  • Norskprøve skriftlig: Kr. 910. Den skriftlige delen har tre deler: Lytteprøve, leseprøve og skriveprøve.
  • Delprøve norsk: Kr. 400
  • Norskprøve muntlig: Kr. 910
  • Samfunnskunnskapsprøve: Kr. 860
 • Utstedelse av bekreftelser, nye vitnemål m.m.: Kr. 230 (en ukes behandlingstid).

Grunnskole for voksne

Grunnskole for søkere som er folkeregistrert i Stjørdal kommune og etter §4A-1 er opplæringen gratis. For alle andre søkere er det årstimepris. Kontakt Stjørdal VO-senter for mer informasjon.

Pris: 1 år, 5 fag (norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk): Kr. 85 470.

Realkompetansevurdering:

 • Kr. 8 550 (engelsk, matematikk og norsk)
 • Kr. 5 710 (samfunnsfag og naturfag)

Spesialpedagogisk opplæring

Spesialundervisning for personer folkeregistrert i Stjørdal kommune og etter § 4A-2 er opplæringen gratis. For alle andre søkere ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter.

 • Enetimer: Kr. 1 340
 • Gruppetimer: Kr. 890