Dagtilbud for personer med demens eller kognitiv svikt

Dagtilbud for personer med demens eller kognitiv svikt

Nyenga er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens og ligger ved Fosslia Omsorgssenter.

Vi tilbyr ulike aktiviteter tilpasset brukernes interesser.

I tillegg til Nyenga har vi tilbud om Grønn omsorg ved Eikra gård. Vi har en minibuss som brukes til transport til og fra dagsenteret. 

Det er hukommelsesteamet i Stjørdal kommune som etablerer kontakt med bruker, pårørende og forvaltningskontor for å kartlegge behov og utarbeide gode tiltak for bruker.

Åpningstider

mandag - torsdag 08:00 - 16:00

Adresse

Fossliåsen 20 B, 7507 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Nyenga dagsenter
Telefon 948 77 906
Mobil 479 71 198
Kate Maiken Kildal
Leder
E-post
Telefon 452 29 000
Liv Heidi Valla
Leder
E-post
Telefon 951 24 115