Dagtilbud for personer med demens eller kognitiv svikt

Dagtilbud for personer med demens eller kognitiv svikt

Nyenga er et dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt eller demens. 

Vi tilbyr ulike aktiviteter tilpasset brukernes interesser.

Vi har en minibuss som brukes til transport av brukerne til og fra dagsenteret. 

Vi holder til ved Lånke bosenter.

Det er hukommelsesteamet i Stjørdal kommune som etablerer kontakt med bruker, pårørende og forvaltningskontor for å kartlegge behov og utarbeide gode tiltak for bruker.

Kontakt

Nyenga dagsenter
Telefon 948 77 906
Mobil 479 71 198
Liv Heidi Valla
Sykepleier
E-post
Telefon 951 24 115

Åpningstider

mandag - fredag 08-16

Adresse

Selbuvegen 76,7517 Hell