Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet

Du kan ta kontakt med Hukommelsesteamet hvis du har behov for samtale, informasjon eller veiledning i forhold til demens og hukommelsessvikt. Vi er et lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss eller kontakte fastlegen din som vil henvise deg hit.

Hukommelsesteamet skal sikre at personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud. 

I Norge i dag er det rundt 71.000 personer som har demenssykdom. En regner med at dette tallet kan nesten fordobles fram mot 2040. Regner vi med både de som er syke og deres nærmeste pårørende, er det antatt at over 350.000 personer er direkte berørt av sykdommen.

 

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Framstår forvirret i forhold til tid og sted 
 • Har problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Har nedsatt eller svekket dømmekraft 
 • Har utfordringer med å klare seg selv i hverdagen 

 

Hukommelsesteamet arbeider tett med Hverdagsmestringsteamet, Forvaltningskontoret og institusjoner og hjemmetjenester i kommunen. I tillegg samarbeider vi med fastlegene i kommunen, Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital.

Det er viktig med tidlig utredning og en kartlegging av hjelpebehov. Det er ønskelig at personer med kognitiv svikt kommer i kontakt med hjelpeapparatet i en så tidlig fase av sykdommen som mulig.  Det er viktig å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, vurdere behov av medisiner, sette inn tiltak til rett tid, og tilrettelegge hjemmesituasjon for personen med demens og dennes pårørende. Vi arbeider også for åpenhet om sykdommen og å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene til de med en kognitiv svikt/demenssykdom i kommunen.

Hukommelsesteamet foretar hjemmebesøk der vi fokuserer på kartlegging av hjelpebehov og i samråd med fastlege også kan bistå med utredning av en eventuell demensdiagnose. Vi gir også oppfølging av personen med demens og pårørende. Vi kan også bistå med å søke om hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet i hverdagen. Samtaler og veiledning kan gjøres ved avtale både hjemme og ved møterom på kommunen, samt over telefon.

 

Hukommelsessykepleier kan bistå med:

 • Informasjon om kognitiv svikt, demens og utvikling av sykdommen
 • Veiledning til pårørende
 • Informasjon om tilbud i kommunen til personer med demens og deres pårørende.

 

Du kan kontakte hukommelsesteamet hvis du:

 • Lurer på om du eller noen i din familie eller omgangskrets har kognitiv svikt/demens og ønsker en uforpliktende samtale med en fagperson
 • Har fått beskjed om at du har fått kognitiv svikt/demens
 • Er pårørende til en person med demens
 • Er kommunal fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten
 • Ansatt i etat omsorg i kommunen

Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen

Hukommelsesteamet arbeider for å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende. Her er noe av tilbudene vi kan tilby til hjemmeboende:

 • Dagtilbud på Nyenga dagsenter, på Fosslia. Tilbudet har åpent mandag til torsdag på dagtid. 
 • Kommunal støttekontaktordning.
 • Kommunale avlastningsplasser.
 • Pårørendeskole.

 

Pårørendeskole

Dette er et kurstilbud for de som enten har et familiemedlem eller en nær venn med kognitiv svikt/demens. Personen med kognitiv svikt/demens kan enten bo hjemme eller på institusjon. Her vil man treffe andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og være med på å gi både pårørende og den som er rammet av sykdommen en bedre hverdag.

Forelesningene omhandler: kommunikasjon til personer med demens, sykdomslære om kognitiv svikt/demens, lovverket, velferdsteknologi, tjenestetilbud i kommunen og pårørendes opplevelse. I etterkant av undervisningen er det gruppesamtaler.

Tilbudet er gratis og samlingene foregår over 6 kvelder à to timer hver kveld, fra 18.00 til 20.00. Ved interesse for å delta tar man direkte kontakt med hukommelsesteamet. Pårørendeskolen kjøres både vår og høst hvert år.

 

Vil du vite mer om kognitiv svikt/demens? 

Demensplan 2020

Strategisk plan som omhandler et mer demensvennlig samfunn, i regi av Regjeringen.

 "Kunnskap om demens"

Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play.

 

Aldring og Helse - Nasjonalt kompetansesenter

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Her vil du finne nyttige artikler og lenker.

 

Helsenorge

Her får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse. 

 

Folkehelseinstituttet

Her finnes artikler, forskningsnyheter og rapporter om demens.

 

Nasjonalforeningen

På hjemmesiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen finner man informasjon om demens og informasjon om støtteordninger med mer.

 

Kontaktinformasjon:

Hukommelsesteamet har to spesialsykepleiere med videreutdanning i geriatri ansatt. Pasienten, pårørende eller andre kan ta kontakt per telefon eller e-post til hukommelsesteamet.

Kontakt

hukommelsesteamet
Telefon 990 99 303

Adresse

Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Ta kontakt i servicetorget på rådhuset

Kartpunkt