Familieteamet

Familieteamet

Familieteamet gir hjelp til foreldre som har barn med store eller små atferdsproblem i alderen 0-18 år.    

Tverrfaglig sammensatt tema med ansatte som har kompetanse fra helsestasjonen, barnevern, skole og barnehage. Familieteamet gir hjelp til foreldre og familier med ulike typer problematikk. Dette er tjenester på lavterskelnivå, så foreldre kan selv ta kontakt for å få hjelp. Familieteamet ønsker å komme inn på ett tidlig tidspunkt slik at man kan hindre negativ utvikling av problem.

Henvendelse til barn og ungdom

Familieteamet benytter ulike tilnærminger og metoder:

PMTO-rådgivning:

Lavterskeltilbud til familier hvor foreldrene møter utfordringer i barneoppdragelsen, men hvor problemene ikke er blitt for store. Målet er å snu en begynnende problemutvikling så tidlig som mulig. Her står det forebyggende fokuset i sentrum. Består av inntil 5-7 samtaler hvor rådgiver og foreldre er tilstede.

PMTO-terapi:

Terapi til familier med alvorlige atferdsvansker. Barna har ofte utviklet atferdsvansker på flere arenaer enn bare hjemme som f.eks barnehagen, skolen, på fritiden etc. Man møtes ukentlig over en lengre periode ( 4-14 mnd).

Familieveiledning:

Tilbud til foreldre som trenger noen å prate med for å finne ut hvilken hjelp de trenger. Her kartlegges behovet familien har raskt. Jobber primært med foreldre i konflikt etter samlivsbrudd og veiledning til ungdomsforeldre. Kan bistå andre tjenester med å delta i vanskelige foreldresamtaler.

COSp

COS-P er et foreldreveiledningsprogram hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytningen, dvs. det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.  Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig, har bedre selvfølelse, har lettere for å etablere varige vennskap, kan ta andres perspektiv m.m.

ICDP

 ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. Programmet sikter først og fremst på å påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver. Helt overordnet kan en si at ICDP har tre hovedmål: 

  1. Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
  2. Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
  3. Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende. 

Verktøykasse for foreldre

Når hverdagen blir utfordrende for familien kan det være godt å vite at det finnes gode foreldreverktøy som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det bedre sammen. I verktøykassa finner du ulike verktøy som gir deg konkrete råd og tips på ulike temaer som angår samspillet mellom foreldre og barn. Ved å klikke deg inn på verktøyene får du tilgang til tips om å være sammen, snakke sammen, samarbeid, problemløsning og oppmuntring. 

Her finner du verktøykassen

Kontakt oss:

På telefon: 950 15 225
 

familieteamet@stjordal.kommune.no


Ansatte i familieteamet:

Grete Furnes

Ann Kristin Borgan

Gunn Belsvik Havdal

Anita Ekren

Marit Sissel Sletne Alsethaug

Vi har kontor i underetasjen på Stjørdal rådhus.

Kontakt

Familieteamet
E-post
Telefon 950 15 225
Gunn Kristin Belsvik Havdal
Førstekonsulent
E-post
Telefon 959 02 669

Åpningstider

08:00 - 15:00 mandag til fredag

Adresse

Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Kartpunkt