Familieteamet

Familieteamet

Familieteamet gir veiledning til foreldre/familier som har barn i alderen 0-18 år, som opplever ulike samarbeidsutfordringer.

Hvem er vi

Vi er tverrfaglig sammensatt team med ansatte som har kompetanse fra helse, barnevern, skole og barnehage. Familieteamet gir hjelp til foreldre og familier med ulike typer problematikk. Dette er tjenester på lavterskelnivå, så foreldre kan selv ta kontakt for å få hjelp. Familieteamet ønsker å komme inn på ett tidlig tidspunkt slik at man kan hindre negativ utvikling av problem.

Kontakt oss

Henvendelse til familieteamet

På telefon: 950 15 225
E-post: familieteamet@stjordal.kommune.no

Vi har kontor i Kjøpmannsgata 13. 

Ansatte i familieteamet

Ann Kristin Borgan  (fagkoordinator)

Anita Ekren

Kaja Martine Persent

Maiken Darell Kjesbu

Marit Sissel Sletne Alsethaug (fraværstemaet)

Mona Sønsterud

Følg oss gjerne på Instagram: familieteametistjordal

Familieteamet benytter ulike tilnærminger og metoder:

PMTO-rådgivning

Lavterskeltilbud til familier med barn i alderen 3-12 år hvor foreldrene møter utfordringer i barneoppdragelsen, men hvor utfordringene ikke er blitt for store. Målet er å snu en begynnende problemutvikling så tidlig som mulig. Her står det forebyggende fokuset i sentrum. Består av inntil 5-7 ukentlige samtaler hvor rådgiver og foreldre er tilstede.

PMTO-terapi

Terapi til familier med barn i alderen 3-12 år med større samarbeidsutfordringer. Utfordringene kan vises på flere arenaer enn bare hjemme som for eksempel barnehagen, skolen, på fritiden etc. Man møtes ukentlig over en lengre periode (4-14 måneder).

Familieveiledning

Tilbud til foreldre/familier som opplever ulike utfordringer i familielivet.

COSp

COS-P er et foreldreveiledningsprogram hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn, og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytningen, dvs. det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.  Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig, har bedre selvfølelse, har lettere for å etablere varige vennskap, kan ta andres perspektiv m.m.

Foreldreveiledningskurs

ICDP

 ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. Programmet sikter først og fremst på å påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver. Helt overordnet kan en si at ICDP har tre hovedmål: 

  1. Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
  2. Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
  3. Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende. 

Tips og råd til foreldre

Verktøykasse for foreldre

Når hverdagen blir utfordrende for familien kan det være godt å vite at det finnes gode foreldreverktøy som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det bedre sammen. I verktøykassa finner du ulike verktøy som gir deg konkrete råd og tips på ulike temaer som angår samspillet mellom foreldre og barn. Ved å klikke deg inn på verktøyene får du tilgang til tips om å være sammen, snakke sammen, samarbeid, problemløsning og oppmuntring. 

Her finner du verktøykassen (pmto.no)

Kontakt

Familieteamet
E-post
Telefon 95 01 52 25
Ann Kristin Gulbrandsen Borgan
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 95 90 26 69

Åpningstider

08.00 - 15.00 mandag til fredag

Adresse

Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal