Fraværsteamet

Fraværsteamet

Vi er et tverrfaglig sammensatt team med en ansatt fra PPT i Værnesregionen og en fra familieteamet i Stjørdal kommune.

Fraværsteamet gir hjelp til elever i grunnskolen som har bekymringsfullt fravær. Vi jobber i tett samarbeid med elev, foresatte og skole for økt skoleoppmøte. Fraværsteam kan også jobbe på systemnivå med råd og veiledning til skoler. 

Råd og veiledning

For råd og veiledning på både individnivå og systemnivå er fraværsteamet tilgjengelig for konsultasjonstid onsdager 14:00-15:30.

Send e-post til: ann-kristin.o.skjervold@varnesregionen.no for å bestille tid.  

Henvisning

Fraværsteamet er et tiltak i PPT i Værnesregionen. Henvisning sendes derfor til PPT.

Henvisning til PPT

Kontakt oss

Ann-Kristin Skjervold
pp-rådgiver
Mobil: 940 21 069
E-post: Ann-kristin.o.skjervold@varnesregionen.no

Marit Sissel Sletne Alsethaug
familieveileder
Mobil: 954 16 688
E-post: Marit.Sissel.Sletne.Alsethaug@stjordal.kommune.no

Adresse

Kjøpmannsgata 13