Ungdomskontakten

Ungdomskontakten

På Ungdomskontakten møter du trygge, tydelige og tilgjengelige voksne. Vi tilbyr råd og veiledning, støtte og hjelp til ungdommer mellom 12 og 25 år.  

Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Ingenting er for lite eller for stort.

Henvendelse til barn og ungdom

Ungdomskontakten er etablert for å ivareta ungdom med særlige behov og er en del av kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. En av målsettingene med tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som er i en vanskelig livssituasjon så tidlig som mulig for å kunne forhindre en videre skeivutvikling. De følger opp mange enkeltpersoner, men arbeider også med ungdom i grupper. Problematikken knyttet til den enkelte er ofte sammensatt; rus, psykiske problemer, kriminalitet, vanskelig hjemme- eller skolesituasjon, mobbing og psykososiale vansker. 

Ungdomskontakten er en oppsøkende tjeneste. Oppsøkende sosialt arbeid (utekontaktvirksomhet) er et virkemiddel og en arbeidsmetodikk mange kommuner tar i bruk for å nå ut til utsatte og vanskeligstilte grupper som vanligvis er vanskelig å nå med andre tilnærminger. Moderne oppsøkende arbeid i  Norge sprang ut av  opprettelsen av Uteseksjonen i Oslo i 1969. De oppsøkende tjenestene bruker sin kjennskap til personer i utsatte miljøer både til å initiere egne støttetiltak, til å videreformidle unge til andre hjelpetjenester og til samarbeid med foreldre, skole og andre. Omtrent 90 av landets kommuner har etablert oppsøkende tjenester som et virkemiddel i deres folkehelse, forebygging- og tidlig intervensjonsarbeid.

På Ungdomskontakten er det 4 årsverk. Personalet har sosialfaglig høgskoleutdanning.

Hva kan Ungdomskontakten bidra med?

  • Være der for deg når du trenger noen å prate med
  • Hjelpe deg med å komme i kontakt med andre hjelpetjenester, for eksempel  NAV, Barneverntjenesten og Oppfølgingstjenesten
  • Ruskontrakt
  • Gruppemetodikk: Jentegrupper, guttegrupper og ART. Grupper tilpasses ungdoms og andre hjelpetjenester sine behov.
  • Hjelpe deg med å komme i kontakt med lag og organisasjoner

 

Åpen dør:

Mandag i partallsuker, fra klokken 1800, har vi åpen dør. Da lager vi kveldsmat, spiller spill, prater og har det trivelig.

Vi tilbyr også ART, Ruskontrakt og gutte/jentegrupper.

ART

ART er en metode for trening av sosial kompetanse som består av henholdsvis trening av sinnekontroll, sosiale ferdigheter og moralsk resonnering.t ART kurs skal ledes av en godkjent instruktør som har utdanning som ART trener.Vanligvis består programmet av 30 timer; 10 timer innen hver komponent Treningen foregår i grupper på mellom 4-8 deltakere, men størrelsen kan variere ut i fra deltakernes forutsetninger.Målet er at deltakerne gjennom observasjon og deltakelse i rollespill lærer å utvikle empatisk evne, håndtere eget sinne og ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon og bygge positive nettverk.Øktene følger en stram struktur som inkluderer definisjon av dagens tema, rollespill, evalueringsrunde og hjemmearbeid. For å sikre motivasjonen har øktene også innslag av lek og høy elevaktivitet. Temaene for de tre områdene hentes fra reelle situasjoner i deltakernes hverdag.                                     

De trente ferdighetene generaliseres, dvs overføres til virkelige livssituasjoner, viktig med god støtte fra familie, venner, lærere og andre i nettverket som oppmuntrer og forsterker nye handlingsmønstre. Bruk av ferdighetene gir igjen ”eksterne gevinster” i form av ros, belønning og positiv omgivelse som etter tid omvandles til ”interne gevinster” i form av personlig utvikling og oppnådde mål.

Ruskontrakt

Det finnes to typer ruskontraker:

  • I samarbeid med politiet/konfliktrådet  (påtaleunnlatelse)
    • Ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av illegale rusmidler blir tilbudt ruskontrakt med påtaleunnlatelse.
    • Målgruppe: Ungdom under 25 år som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika.
    • Mål: Å stoppe et påbegynt rusmisbruk.
       
  • Frivillig
    • Ungdom under 25 år som selv vil inngå i ruskontrakt.
    • Mål: Å stoppe et påbegynt rusmisbruk.
    • Motivasjon: Bli rusfri.
    • Kontraktsperioden 6 - 12 måneder.

Video: Ungdomskontakten Stjørdal og ruskontrakter

Hvor treffer du oss?

Kom innom våre lokaler som ligger i Kjøpmannsgata 6, 1. etasje (de tidligere lokalene til Ungdommens hus). Du kan også treffe oss på skolene og i gata/Torgkvartalet. Vi har på oss jakker som det står Ungdomskontakten på når vi er ute, så det er bare å ta kontakt hvis du ser oss.

Du kan ringe oss, sende SMS, snapchat eller e-post.

ungdomskontakten@stjordal.kommune.no


Ansatte:

Berit Gylland på snap: beritukstjordal

Eskil Arestøl  på snap: eskilukstjordal

Mari Frydenlund på snap: mariukstjordal

Marit Skjærvold på snap: maritukstjordal

Trine Grytten  på snap: trineukstjordal
 

Vi er også på Facebook, Snap og Twitter.

Åpningstider

Mandag 11:00 - 21:00

Tirsdag 08:00 - 15:30

Onsdag 08:00 - 15:30

Torsdag 11:00 - 21:00

Fredag 08:00 - 15:30 (i tillegg har vi åpent fredager i oddetallsuker 16:30 - 23:30)

Adresse

Du finner oss i:

Kjøpmannsgata 6, 7500 Stjørdal

Postadresse:

Ungdomskontakten

Postboks 133

7501 Stjørdal

Kartpunkt