Ungdomskontakten

Ungdomskontakten

Ungdomskontakten er en kommunal lavterskeltjeneste for ungdom mellom 12 – 25 år. 

Ungdomskontakten har fokus på forebyggende arbeid i form av oppsøkende sosialt arbeid og individuell  oppfølging. Det er frivillig og gratis å motta hjelp fra Ungdomskontakten.

På Ungdomskontakten møter du trygge, tydelige og tilgjengelige voksne med sosialfaglig bakgrunn.

 På Ungdomskontakten har vi taushetsplikt.

Oppsøkende sosialt arbeid

I vårt arbeid brukes oppsøkende sosialt arbeid som metode. Det vil si at vi bygger relasjon til, og er tilgjengelig for ungdommene på deres egen arena, der ungdom ferdes. Vi har faste dager hvor vi jobber oppsøkende på alle ungdomsskolene og videregående skolene i Stjørdal, samt i sentrumsområdet.

Individuell oppfølging

I individuelle prosesser med ungdommen, har vi fokus på relasjon, ressurser, mestring og fremtid. Det er frivillig å motta hjelp fra Ungdomskontakten, og oppfølgingen skal basere seg på ungdommens behov og ønsker.

Samarbeid

For å få et helhetsbilde av ungdom og ungdomsmiljø, samarbeider vi med flere instanser. Dette er blant annet familieteamet, skolene, helsesykepleiere, Carbon fritidsklubb, barneverntjenesten, konfliktrådet og politiet.

Ungdommer og samarbeidspartnere må gjerne ta direkte kontakt med oss,
eller bare stikke innom oss for en prat.   

Kontakt oss

Henvendelse til ungdomskontakten

E-post: ungdomskontakten@stjordal.kommune.no


Ansatte i ungdomskontakten

Mari Frydenlund (fagkoordinator)

Trine Grytten

Berit Gylland 

Anne Lise Tårland

Rami Jamal Shpani

Ahmed Saleh Hamosh

Sosiale medier

Følg oss gjerne på:

  • Facebook: Ungdomskontakten Stjørdal
  • Instagram: @ungdomskontaktenstjordal

På Instagram og Facebook legger vi ut info om aktiviteter og andre ting som skjer på ungdomskontakten. Ungdom og samarbeidspartnere må gjerne ta kontakt med oss på sosiale medier også.

Kontakt

Mari Frydenlund
Miljøterapeut
E-post
Telefon 94 14 44 17

Åpningstider

mandag 11:00 - 18:30 (oddetallsuker) / mandag 13.30 – 21.00 (partallsuker)

tirsdag 08:00 - 15:30

onsdag 08:00 - 15:30

torsdag 11:00 - 18:30 (partallsuker) / torsdag 13:30 - 21:00 (oddetallsuker)

fredag 08:00 - 22:30

Adresse

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 6, 1. etasje

Postadresse:
Ungdomskontakten
postboks 133
7501 Stjørdal