Tverrfaglig kompetanseteam

Tverrfaglig kompetanseteam

Vi har to tverrfaglige kompetanseteam i regi av Velferdsveiledning som kan bistå i saker der barn, unge og voksne trenger bistand fra hjelpeapparatet.

I teamene er det tverrfaglig kompetanse som ser på løsninger i fellesskap. Målet er å gi riktig kompetanse med rett hjelp til rett tid. Det kan være tiltak som familiestøtte og samordning av ressurser innenfor velferdssektorene.

Melde inn saker

Du kan melde inn saker anonymisert på e-post til: velferdsveiledning@stjordal.kommune.no

Vi har møter hver onsdag.

Team for barn/unge 0-18 år

Faste deltakere i teamet er:

 • helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • PPT
 • tiltak barn- og familie
 • psykolog
 • forvaltningskontoret
 • Nav
 • skolelege
 • barnevern
 • Velferdsveiledning

Blir det behov for et utvidet møte i etterkant av opprinnelig møte, vil aktuelle deltakere kalles inn. Dette kan være fysio- og ergoterapi, barn- og avlastningsboligen med flere.

Terskelen for å melde sak skal fortsatt være i henhold til behovet for den som melder inn og det legges til forventes at den som melder sak har fulgt retningslinjene i Handlingsveilederen «Fra magefølelse til handling» og at saken er forsøkt løst i egen enhet i samarbeid med hjemmet (Nivå 0 og l)

Her finner du handlingsveilederen "Fra magefølelse til handling"

Barnevern

Er du bekymret for omsorgen til barnet eller du mistenker at barnet er utsatt for vold eller overgrep, skal du melde bekymring til barneverntjenesten. 

Bekymringsmelding

Team for voksne - 18 år og eldre

Faste deltakere i teamet er:

 • hjemmetjenesten
 • Velferdsveiledning
 • helsehuset
 • bo- og miljøtjenesten
 • forvaltningskontoret

Blir deg behov for utvidet møte i etterkant av opprinnelig møte, vil aktuelle deltakere kalles inn. Dette kan være Nav, fysio- og ergoterapi, fastlege med flere.

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Mobil 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag kl. 09.15 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.00.
Onsdager er telefonen stengt.

Adresse

Stjørdal rådhus
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal