Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik leverer du en bekymringsmelding

Du kan ringe, sende brev eller bruke meldeskjema. Ikke send bekymringsmelding på e-post av hensyn til personvernet.

Bekymringsmelding - barnevern

Ring oss

Ta kontakt med Værnesregionen barnevernvakt på telefon 951 91 250 og drøft hvis du:

  • opplever at et barn eller en ungdom ikke har det bra
  • er bekymret for at barn ikke får dekket sine behov for omsorg, trygghet, mat eller stell
  • er bekymret for at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
  • er bekymret for at foreldre har rusproblemer/psykiske problemer
  • er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
  • har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • er sterkt bekymret for barnet ditt

Bekymringen kan drøftes anonymt. Offentlig melder må alltid levere skriftlig melding.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Værnesregionen barnevernvakt
E-post
Mobil 95 19 12 50

Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon hele døgnet, alle dager i året.