Kontakt oss

Kontakt oss

Værnesregionen Barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Slik kommer du i kontakt med oss

 • Du når barneverntjenesten ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på telefon: 
  74 83 35 00 mandag - fredag klokken 09.00 - 15.00. 
   
 • Utenfor åpningstiden, det vil si før klokken 09.00 og etter klokken 15.00 på virkedager, samt på helg og helligdager, tar du ta kontakt med Værnesregionen barnevernvakt på telefon 951 91 250 
   
 • Her finner du mer informasjon om Værnesregionen barnevernvakt 
   
 • Har du en bekymringsmelding, ring oss på telefon 951 91 250 mandag - fredag klokken 10.00-14.00 eller bruk dette skjemaet:

  Bekymringsmelding - barnevernet
  Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Er du bekymret for et barn eller en ungdom, ta kontakt med oss. Les mer om bekymringsmelding.
   
 • Den beste måten å nå oss på er å sende oss en e-post, men send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med e-post: barneverntjenesten@varnesregionen.no 
  Denne e-posten går til: leder, teamledere og sekretær som kan videreformidle til riktig saksbehandler.

  For sensitive personopplysninger, brev og dokumenter, benytt tjenesten eDialog som er en sikker kanal for å sende dokumenter til barneverntjenesten. Denne kan brukes av parter i sakene, foreldre, fosterforeldre, advokater og andre som ikke har et system som sender digitalt.
  Send sikker digital post til barnevern (eDialog)

  Organisasjonsnummer Værnesregionen barneverntjeneste: 995 187 515.

 
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

 • Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
 • Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
 • Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
 • Du kan diskutere saker anonymt med oss
 • Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser
 • Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader

 
Vi har taushetsplikt

Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.

Hvem er vi?

De ansatte i barneverntjenesten er enten sosionom, barnevernspedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet. 

Kontakt

Barnevernet (via sentralbordet i Stjørdal kommune)
E-post
Telefon 74 83 35 00

Adresse

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 13

Postadresse: 
Værnesregionen Barneverntjeneste
Postboks 133
7501 Stjørdal

Org.nr. til VR barnevern: 995 187 515