Barneverntjenesten har redusert drift

Barneverntjenesten i Værnesregionen har redusert drift på grunn av tiltak for å redusere koronasmitte. Stjørdal rådhus er stengt for besøkende og møter blir ikke gjennomført. All ekstern møtevirksomhet som ikke er helt nødvendig blir avlyst.  Barn og ungdom med umiddelbart behov for hjelp vil bli prioritert. Øvrig saksbehandling vil ikke kunne ivaretas frem til kontoret er tilbake i ordinær drift. Ved henvendelser som haster send e-post til: barneverntjenesten@varnesregionen.no eller ring sentralbordet i Stjørdal kommune på telefon: 74 83 35 00 eller barnevernet sin bekymringstelefon på: 951 91 250. Ved behov for akuttbistand utenfor ordinær arbeidstid, ta kontakt med Barnevernvakta i Trondheim på tlelefon 902 87 037.

Barnevern