Tilsynsperson

Tilsynsperson

Bli tilsynsperson!

Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til barnet fyller 18 år. Det enkelte barn skal ha en tilsynsperson, og Værnesregionen barnevernstjeneste har behov for tilsynsførere for barn i fosterhjem i Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta.

For å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet skal alle barn i fosterhjem ha en tilsynsperson. En tilsynsperson har som sin viktigste oppgave å følge med, og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt. Du skal også se om forutsetningene for plasseringen følges opp. Dette uavhengig av særlige interesser barneverntjenesten, fosterforeldre og foreldre måtte ha. En annen viktig oppgave for tilsynsperson er ansvaret for å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp, og formidles til barneverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringene.

Dine arbeidsoppgaver

  • Tilsynsperson skal besøke fosterhjemmet minimum fire ganger i året og skal sende rapport til barneverntjenesten etter hvert besøk.

  • Barnet skal når som helst kunne ta opp med tilsynspersonen eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

  • Tilsynet blir tilrettelagt barnets behov og alder.

Målgruppe

Personer som kan være uavhengige støttepersoner for barn i fosterhjem.

Kriterier/vilkår

  • Du må fremvise politiattest.

  • Du kan gjerne ha erfaring fra arbeid med barn, og det er viktig at du kan påta deg oppdraget for en lengre periode.

  • Du må ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene

  • Ved valg av tilsynsperson skal det særlig legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til.

Kontakt


Er du interessert, eller kjenner du noen som kan være aktuelle?
Ta kontakt med Julie Ringstad Larsen for nærmere informasjon

 

Aktuelle skjema 

Timeliste tilsynsperson

Reiseregning (PDF, 236 kB)

Rapport fra tilsyn i fosterhjem (PDF, 121 kB)