Overgrep

Overgrep

Utsatt for, eller mistanke om, overgrep?

Har du, eller noen du kjenner vært utsatt for overgrep, eller det du tror er overgrep eller annen form for krenking av personlig integritet?

Ta kontakt med Værnesregionen barneverntjeneste tlf: 74 83 35 00 eller 951 91 250 eller henvend deg direkte til politiet på tlf: 02800.

dinutvei.no - Nasjonal veiviser for vold og angrep

Alarmtelefonen for barn og unge: ring 116 111. Tjenesten er gratis.