Overgrep

Overgrep

Er du utsatt for, eller har mistanke om overgrep?

Har du, eller noen du kjenner vært utsatt for overgrep, eller det du tror er overgrep eller annen form for krenking av personlig integritet?

Ta kontakt med Værnesregionen barneverntjeneste tlf: 74 83 35 00 eller 951 91 250 eller henvend deg direkte til politiet på tlf: 02800.

Bekymringsmelding - barnevern

dinutvei.no - Nasjonal veiviser for vold og angrep

Alarmtelefonen for barn og unge: ring 116 111. Tjenesten er gratis.