Besøkshjem

Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Slik søker du

Kommunen vil vanligvis søke etter besøkshjem når det er behov. Du kan også søke om å bli besøkshjem ved å fylle ut søknaden under.

Søk om å bli støttefamilie / besøkshjem

For nærmere informasjon om ordningen kontakt Barneverntjenesten på telefon 74 83 35 00 eller send oss en e-post: barneverntjenesten@varnesregionen.no

Timeliste, reiseregning og rapport

Timeliste barnevern: Besøkshjem / tilsynsperson /støttekontakt

Reiseregning barnevern

Rapport fra besøkshjem/støttefamilie