Besøkshjem

Besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis søke etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Søknad om å bli støttefamilie / besøkshjem

Timeliste barnevern: Besøkshjem / tilsynsperson /støttekontakt

Reiseregning barnevern

For nærmere informasjon om ordningen kontakt Barneverntjenesten på telefon 74 83 35 00 eller send oss en e-post: barneverntjenesten@varnesregionen.no