Fosterhjem

Fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?

Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Nyttige lenker

Barnevernloven (lovdata.no) 

Forskrift om fosterhjem (lovdata.no)

Informasjon om fosterhjem på bufdir.no

Fosterhjem og fosterhjemsavtalen (regjeringen.no)

Ønsker du å bli fosterhjem

Send søknad til:
Værnesregionen Barneverntjeneste
Postboks 133
7501 Stjørdal