Værnesregionen barnevernvakt

Værnesregionen barnevernvakt

Barnevernvakta er et team i Værnesregionen barneverntjeneste som er tilgjengelig utenfor barneverntjenestens åpningstider. Det vil si før klokken 09.00 og fra klokken 15.00 på virkedager, samt på helg og helligdager. 

Barnevernvakta ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen i Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Dette gjelder saker og situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barneverntjenesten. 

Andre tjenester og ansvarsområder 

Barnevernvakta følger også opp barn, ungdom og familier som har hjelpetiltak fra ordinær barneverntjeneste, når det vurderes nødvendig.  

Det betyr at tiltak og hjelpetilbud kan følges opp mer kontinuerlig og tilpasset barn og familiers behov i perioder.  

Hvem kan ta kontakt? 

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for: 

  • Vold eller er vitne til vold 
  • Seksuelle overgrep 
  • Sterk konflikt mellom foreldre 
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika 
  • Omsorgssvikt 
  • Kjønnslemlestelse 
  • Tvangsgifte 
     

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan være like aktuelle.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. 

Alle kan varsle om en akuttsituasjon, og du kan også drøfte en sak eller situasjon med barnevernvakta. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder. 

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det. 

Kontakt og åpningstider 

Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon hele døgnet, alle dager i året. 

Telefon:

951 91 250 

E-post:

barneverntjenesten@varnesregionen.no

Postadresse:  

Værnesregionen barneverntjeneste
Postboks 133
7501 Stjørdal 

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Her kan du lese mer om alarmtelefonen for barn og unge.

Kontakt

Værnesregionen barnevernvakt
E-post
Mobil 95 19 12 50

Barneverntjenesten er tilgjengelig på telefon hele døgnet, alle dager i året.