Familievern

Familievern

De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

  • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
  • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor
  • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten
  • Familievernet har taushetsplikt

Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier.

Fritt valg av familievernkontor

Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling. Det er fritt valg av familievernkontor, som betyr at du selv kan velge om du vil besøke familievernkontoret som ligger nærmest hjemstedet ditt eller om du foretrekker å dra et annet sted. Noen familievernkontor kan for eksempel ha spesielle tilbud som passer bedre for deg.

Kontakt familievernkontoret

Du kan selv ringe direkte til familievernkontoret eller du kan be om å bli kontaktet. Mer informasjon om hvordan du går frem, telefonnummer og post- og besøksadresse finner du under ditt familievernkontor:

Familievernkontoret Innherred dekker Frosta, Meråker og Stjørdal (bufdir.no) 

Familievernkontoret i Trondheim dekker Selbu og Tydal (bufdir.no)

Du finner mer informasjon om familievernet på hjemmesiden til Bufdir