Familievern

Familievern

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.

Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt.

Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

Familievernkontoret for Frosta, Meråker og Stjørdal. 

Familievernkontoret for Selbu og Tydal.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til Bufdir