Fedmeoppfølging

Fedmeoppfølging

Individuell veiledning og/eller kurs for familie eller gruppe gjennomført av fagpersoner i egen kommune eller interkommunalt. 

  • Støtte til å nå individuelle mål
  • Fysisk aktivitet og kosthold
  • Læring – og mestring
  • Veien videre

 Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no