Psykisk helse og rus har noe begrenset tilgjengelighet

På grunn av korona så begrenses fysisk kontakt og fysiske møter så langt det er mulig for å begrense eventuell smitte av Covid-19.

Psykisk helse for voksne

Psykisk helse for voksne

Vi gir tilbud til mennesker som har behov for bistand på grunn av psykiske problemer og eller rusproblematikk.

Alle har en psykisk helse 

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Stjørdal kommune har tilbud om hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. Hvis du har en moderat eller alvorlig lidelse og et omfattende behov for helsehjelp, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret som vurderer om du har rett på vedtak på tjenester. Har du behov for hjelp som kan løses med et begrenset antall samtaler eller gruppetilbud, kan du selv ta kontakt uten å gå igjennom Forvaltningskontoret. 

Ambulante tjenester

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og yter bistand for at brukeren skal kunne leve sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra egne forutsetninger og mål. Vi yter bistand til medisinsk oppfølging, samtaleoppfølging, koordinering av tjenester og Individuell Plan(IP) samt praktisk bistand, opplæring/opptrening/vedlikehold av ADL-ferdigheter.

Bonitas

Bonitas - et sosial treffsted med meningsfylte aktiviteter
 

Rask psykisk helsehjelp

Vi har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet blir gitt som nettbasert selvhjelp med veiledning og/eller samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode. Tilbudet er gratis og uten henvisning - innbyggere over 16 år kan ta direkte kontakt med Rask psykisk helsehjelp på telefon 476 62 652. Betjent telefontid tirsdager og fredager mellom klokken 08:00 og 10:00.

Kommunepsykolog

Psykologtjenesten i Stjørdal kommune tilbyr fra januar 2018 diverse psykoedukative kurs i mestring av vanskelige livssituasjoner, for alle over 18 år i Stjørdal kommune. Kursene er ment både for mennesker som selv sliter med lette til moderate psykiske lidelser, og for pårørende til mennesker som sliter med lette til moderate psykiske lidelser.

Du trenger ikke å informere om hvorvidt du er pårørende eller om du har personlig interesse på andre måter når du melder deg på et kurs. Ingen vil bli bedt om å fortelle om seg selv eller å gi private opplysninger til kursholdere eller andre deltagere i gruppa.

Kursene har form som psykoedukasjon, det vil si at de er ment å gi kunnskap om de forskjellige problemstillinger i relasjon til psykisk lidelse; som depresjon, angst og panikk, stressmestring, utmattelse, selvbilde og selvtillit, kronisk smerte, relasjonsmestring og konflikthåndtering. I tillegg vil det bli gitt tips om måter å mestre psykiske problemer på, eller måter å støtte andre som har psykiske problemer på.

Deltagelse i kursene er gratis, og krever kun at du melder deg på ved SMS på forkant. Dette for at vi skal kunne forberede oss på hvor mange som kommer, og kunne gi beskjed dersom det oppstår endringer.

For fortløpende informasjon om kurs og hvordan man skal melde seg på, følg med på vår facebookside 

Heldøgns omsorg

Stjørdal kommune har botilbud til personer med psykisk helse- og eller rusproblematikk. Tilbudet er begrenset og vil vurderes med utgangspunkt i den enkeltes behov og mål.

Adresse

Fossliåsen 26, 7507 Stjørdal

Kartpunkt

Kontakt

Andreas Evenhus
Leder
E-post
Telefon 971 14 737
Arve Stoum
Leder
E-post
Telefon 913 99 316