Søke om helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Det er Forvaltningskontoret som tar i mot søknader og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges. Forvaltningskontoret er koordinerende enhet for tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og tverrfaglige tjenester.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Søk om helse- og omsorgstjenester

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Velferdsveiledning.

Lover:

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 400 31 166

Telefonen er betjent:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
klokken 10:00-11:30 og 12:30-14:00
Onsdag er telefonen stengt

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 13, 1. etasje.