Søke om helse- og omsorgstjenester

Søke om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Det er Forvaltningskontoret som tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges. Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Forvaltningskontoret.

Lover: