Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret

Hva er forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret har ansvaret for å forvalte kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at vi tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du trenger og fatter vedtak om tjenester.

Forvaltningskontoret er kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. 

Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Hva kan du søke om og hvilke rettigheter har du

Aktuelle lenker

Avdeling Stjørdal

Forvaltningskontoret Værnesregionen, avdeling Stjørdal
Postadresse: Postboks 133, 7501 Stjørdal

E-post: Var.Forvaltningskontoret.Postmottak@varnesregion.no

Avdeling Meråker

Forvaltningskontoret Værnesregionen, avdeling Meråker
Postadresse: Meråker kommune, 7530 Meråker
Besøksadresse: Rådhusgata 7, Meråker rådhus

Åpningstid: mandag-fredag 09:00-15:00.

Kontaktperson: Hilde Jønsson

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.