Hva er tiltakstrappa?

Hva er tiltakstrappa?

Her finner du informasjon om tiltakstrappa

Hva er tiltakstrappa? 

Tiltakstrappa er en oversikt over hva som finnes av tjenester for barn, unge og deres familier i Stjørdal kommune.  

Trappa har 4 trinn der man startet på null som er tilbud som er for alle og man trenger ikke å ha ett spesielt behov eller en utfordring for å ta kontakt. Nivå 3 er hjelp til deg som har behov for en spesiell type hjelp fordi du strever i hverdagen. 

En trapp med alle tiltakene skrevet påHelsefremende og forebyggende tiltak  Jeg klarer meg ganske godt selvNoe støtte i hverdagen Støtte i hverdagen Støtte i hverdagen

Nivå 0:

Her ligger tiltak som tjenester som hele befolkningen kan benytte. Man trenger ikke å ha et spesielt hjelpebehov for å bruke tiltak/tjenester som ligger her. 

Artikkelliste