Søke barnehageplass

Søke barnehageplass

Det kan nå søkes i suppleringsopptaket for kommunale og private barnehager i Stjørdal.

Slik søker du barnehageplass

Du søker barnehageplass elektronisk i barnehageportalen Vigilo. 

 • Du må registrere en søknad for hvert barn. 
 • Velg minst tre barnehager du ønsker å søke til i prioritert rekkefølge. 
 • Du må bruke Chrome eller Edge som nettleser.

Ta kontakt med servicetorget i rådhuset om du ikke har anledning til å søke elektronisk.

Vi anbefaler å lese barnehagens vedtekter før du søker. Der finner du informasjon om blant annet opptakskriterier, ferie, oppsigelse og åpningstider.

Her finner du vedtekter og reglement for kommunale barnehager

Søk barnehageplass

Veiledning til foresatte: Hvordan søke barnehageplass i Vigilo

Nyttig å vite:

 • Søknadsfristen er 1. mars for de som ønsker plass innen desember.
 • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november.
 • Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.
 • Det er mulig å søke om plass fra 60 prosent og oppover i  kommunale barnehager.
 • Ønsker du å bytte barnehage, bruker du samme skjema som for ny plass.
 • Priser for barnehageplass

Hovedopptak

Vi har felles samordnet hovedopptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Det er den enkelte styrer som innstiller etter foreldrenes prioritet. Dersom det ikke er plass i noen av de prioriterte barnehagene, kan du få tilbud om plass i annen barnehage. 

Alle vil få svar i perioden mars-juni.

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Du må  ha folkeregistrert adresse i Stjørdal kommune for å ha plass i kommunal barnehage.

Hvis du skal flytte til Stjørdal, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass. Du må være registrert i folkeregisteret ved oppstart.

De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Stjørdal kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Informasjon om rett til plass i barnehage - saksbehandlingsregler

Supplerende opptak

De som søker etter at hovedopptaket er ferdig, er med i supplerende opptak. Supplerende opptak vil si at det gis tilbud om barnehageplass etter hvert som plasser blir ledige i barnehagene.

Du kan søke ved suppleringsopptaket:

 • hvis du ikke har rett på plass til hovedopptaket
 • hvis du kommer flyttende til Stjørdal gjennom året
 • hvis du har en barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage

Du får et tilbud hvis og når vi har ledig plass.

Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak.

Hvis du ikke får plass innen 31. desember, blir søknaden din slettet.

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Du må logge på med MinID eller BankID. 

Takke ja, nei eller stå på venteliste

Når du får tilbud om plass, vil dette bli sendt gjennom kommunens oppvekstadministrative system Vigilo. Tilbudsbrev kommer via Digipost eller på Altinn. 

Du kan takke ja til plassen du har fått, og fortsatt stå på venteliste.

Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. 

Barnehageplassen avsluttes automatisk 14. august i året barnet starter på skolen.

Avtal en oppstartdato med barnehagen

Barnehagen du har takket ja til kontakter deg på e-post eller SMS.  

Da får du et forslag til en dato når barnet ditt skal begynne i barnehagen, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder. 

Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av den måneden dere har fått tildelt plass, etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foresattportalen i Vigilo for å endre eller si opp plassen.

Her finner du mer informasjon om endre eller si opp barnehageplass

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Stjørdal kommune. Vi vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom vi ikke gir klager medhold, skal vi sende klagen til klageinstansen.

 

Kontakt

Janne Reitbakken
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 40 72 50 70
Mobil 40 72 50 70