Har du time på helsestasjonen eller hos jordmor?

  • Vi minner om bruk av munnbind innendørs, om du ikke kan holde 1 meters avstand til andre.
  • Personer med luftveissymptomer eller som er i karantene, må ta kontakt for ny time.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

På helsestasjonen jobber vi helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0-5 år og deres foreldre/foresatte. I Stjørdal kommune har vi helsestasjon både i sentrum, Hegra og Skatval.

På grunn av pandemien oppfordrer vi fortsatt alle til god håndhygiene når de kommer og holde 1 meter avstand til andre på venterommet. For å begrense smittespredning, kan søsken fortsatt ikke være med.

Av smittevernhensyn har vi fjernet lekene fra venterommet. De som ønsker det kan ta med en leke til barnet. 

Personer med luftveissymptomer eller som er i karantene, må ta kontakt for ny time

Helsestasjonene bruker helsenorge.no til å kommunisere med brukerne. Les mer om dette under Kontakt oss.

Nytt tilbud fra og med 21. oktober 2021: Foreldregruppa - for nybakte foreldre

 

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjonen. Ved adopsjon ber vi deg ta kontakt for avtale siden vi ikke rutinemessig får beskjed fra andre tjenester om dette.

Har du nylig flyttet til Stjørdal kommune og har barn i alderen 0-5 år oppfordres du til å ta kontakt med Stjørdal helsestasjon.

Vi ønsker å ha en mobilfri helsestasjon, og ber om at telefoner blir lagt bort og at fokuset skal være på barnet når dere er på helsestasjonen.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen tilbyr pr nå 4 ukers konsultasjon som digital gruppekonsultasjon.

Gruppe Januar og februar 2022

Brosjyrer ved de ulike konsultasjonene i Helsestasjon

 

 

Kommunale tjenester til barn og foreldre i Stjørdal kommune

Psykisk helse- barn og unge

Familieteamet 

Værnesregionen PPT

Barnevern

 

Kontakt

Stjørdal helsestasjon
E-post
Telefon 74 80 44 40

Telefontid:

  • mandag - torsdag: 08:00 - 11:30
  • fredag 12:30 - 14:00

Sms for avbestilling av time: 91 24 15 56.

Sissel Staven Humstad
Leder
E-post
Telefon 926 08 688

Åpningstider

08:00 - 15:00 mandag - fredag

Adresse

Breidablikkvegen 5, 7500 Stjørdal

Kartpunkt