Har du time på helsestasjonen eller hos jordmor?

 • Vi minner om anbefalingen om bruk av munnbind innendørs, om du ikke kan holde 1 meters avstand til andre.
 • For å begrense smittespredning, ber vi om at kun en av foreldrene møter til time.
 • Søsken kan ikke være med.
 • Personer med luftveissymptomer eller som er i karantene, må ta kontakt for ny time.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom/HFU er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Vi har åpent for drop-in i åpningstiden 

Hos oss kan du snakke med Helsesykepleier og lege om ting du er opptatt av, som angår deg eller noen du kjenner. Vi har taushetsplikt.

I forbindelse med koronapandemien, må vi følge strenge smittevernregler. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene og vi må begrense antall besøkende på venterommet samtidig. Ved stor pågang vil du få tilbud om timeavtale en annen dag.

Her finner du råd og informasjon om koronaviruset.

Fra 14. juni 2021 kan du som er over 16 år kontakte helsestasjonen for ungdom på nett via helsenorge.no les mer om dette under Kontakt oss

Hos oss kan du snakke om: 

 • Følelser
 • Vennskap, familie
 • Ensomhet, mistrivsel
 • Rus
 • Spiseforstyrrelser
 • Seksualitet
 • Prevensjon

Vi kan bidra med:

 • Råd og veiledning
 • Gratis resept på p-piller, p-stav og spiral
 • Gratis innleggelse/uttak av p-stav og spiral
 • Gratis kondomer
 • Gratis graviditets-test
 • Gratis test av soi/kjønns-sykdommer
 • Gynekologisk undersøkelse ved behov

Dersom vi ikke kan hjelpe deg, henviser vi deg videre dersom du vil.

 

Kommunale tjenester til barn og unge i Stjørdal kommune

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT