Har du time på helsestasjonen eller hos jordmor?

 • Vi minner om kommunens påbud om bruk av munnbind innendørs.
 • For å begrense smittespredning, ber vi om at kun en av foreldrene møter til time.
 • Søsken kan ikke være med.
 • Personer med luftveissymptomer eller som er i karantene, må ta kontakt for ny time.
 • Har du vært på Østlandet, må du ha negativ test før du kan komme til avtalt time.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom/HFU er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Hos oss kan du snakke med Helsesykepleier og lege om ting du er opptatt av, som angår deg eller noen du kjenner. Vi har taushetsplikt.

Ifm Korona Pandemien må vi følge strenge smittevernregler. Alle besøkende må være friske, ikke ha luftveissymptomer/forkjølelse og ikke være i karantene. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene og vi må begrense antall besøkende på venterommet samtidig. Ved stor pågang vil du få tilbud om timeavtale en annen dag. Ønsker du råd og informasjon om Korona viruset finner du informasjon her

Kontaktinfo HFU

Hos oss kan du snakke om: 

 • Følelser
 • Vennskap, familie
 • Ensomhet, mistrivsel
 • Rus
 • Spiseforstyrrelser
 • Seksualitet
 • Prevensjon

Vi kan bidra med:

 • Råd og veiledning
 • Gratis resept på p-piller, p-stav og spiral
 • Gratis innleggelse/uttak av p-stav og spiral
 • Gratis kondomer
 • Gratis graviditets-test
 • Gratis test av soi/kjønns-sykdommer
 • Gynekologisk undersøkelse ved behov

Dersom vi ikke kan hjelpe deg, henviser vi deg videre dersom du vil.

Jorunalføring og innsynsrett

Kommunale tjenester til barn og unge i Stjørdal kommune

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT