Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom/HFU er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen.

Vi har drop-in i åpningstiden, det er ikke nødvendig med timeavtale.

Hos oss kan du snakke med helsesykepleier og lege om ting du er opptatt av, som angår deg eller noen du kjenner. Vi har taushetsplikt.

Alle over 16 år kan kontakte helsestasjonen for ungdom på nett via helsenorge.no les mer om dette under Kontakt oss.

Her finner du oss

Vi ønsker alle velkommen til nye kontorer og nytt venterom i 2. etasje på Stjørdal helsestasjon. Ta til høyre når du kommer opp trappa og følg skilting til venterommet.
 

Hos oss kan du snakke om: 

 • følelser
 • vennskap, familie
 • ensomhet, mistrivsel
 • rus
 • spiseforstyrrelser
 • seksualitet
 • prevensjon

Vi kan bidra med:

 • råd og veiledning
 • gratis resept på p-piller, p-stav og spiral
 • gratis innleggelse/uttak av p-stav og spiral
 • gratis kondomer
 • gratis graviditets-test
 • gratis test av soi/kjønns-sykdommer
 • gynekologisk undersøkelse ved behov

Dersom vi ikke kan hjelpe deg, henviser vi deg videre dersom du vil.

 

Kommunale tjenester til barn og unge i Stjørdal kommune

Velferdsveiledning

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT