Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skade, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold.

Koronapandemien gjør at vi har ekstra fokus på smittevernregler og god håndhygiene. Vi ønsker at du IKKE kommer til avtale, men avbestiller timen om du har luftveissymptomer/forkjølelse, er syk eller er i karantene.  Her finner du råd og informasjon om koronaviruset.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • helseundersøkelser
  • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
  • oppfølging og samtaler
  • helseopplysning og veiledning i grupper og klasser

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.  

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn/unge og familier i sårbare faser i livet.  Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning og hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig, jo lettere kan vi hjelpe. 

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

Jorunalføring og innsynsrett

 

Kontaktinformasjon til de ulike helsesykepleierne i skolen:  

Vennligst ingen Helseopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt pr telefon 

Skolehelsetjenester

 

Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet

Kommunale tilbud til barn og foreldre i Stjørdal kommune: 

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT

Barnevern