Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skade, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • helseundersøkelser
  • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
  • oppfølging og samtaler
  • helseopplysning og veiledning i grupper og klasser

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale. Du kan kontakte skolehelsetjenesten på nett via helsenorge.no

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn/unge og familier i sårbare faser i livet.  Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig, jo lettere kan vi hjelpe. 

 

Kontaktinformasjon til de ulike helsesykepleierne i skolen

Vennligst ingen helse- eller personopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt pr telefon eller via HelseNorge.no 

 

Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet

Kommunale tilbud til barn og foreldre i Stjørdal kommune: 

Velferdsveiledning

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT

Barnevern