Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skade, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • helseundersøkelser
  • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
  • oppfølging og samtaler
  • helseopplysning og veiledning i grupper og klasser

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale. Du kan kontakte skolehelsetjenesten på nett via helsenorge.no

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn/unge og familier i sårbare faser i livet.  Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig, jo lettere kan vi hjelpe. 

På grunn av Pandemien har vi ekstra stort fokus på hygiene og oppfordrer alle til god håndhygiene når de kommer. For å begrense smittespredning, kan søsken fortsatt ikke være med.

Personer med luftveissymptomer eller som er syke må ta kontakt for ny time

 

 

Kontaktinformasjon til de ulike helsesykepleierne i skolen:  

Vennligst ingen helse- eller personopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt pr telefon eller via HelseNorge.no 

 

Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet

Kommunale tilbud til barn og foreldre i Stjørdal kommune: 

Psykisk helse - barn og unge

Familieteamet

Ungdomskontakten

Værnesregionen PPT

Barnevern