Sengepost

Sengepost

Intermediærsenger 

Disponeres i samarbeid med sykehusene og brukes til pasienter fra hele Værnesregionen som har vært på sykehus til utredning og fått igangsatt behandling. Pasientene kommer til DMS for å få fullført behandlingen.

Satelittsenger for St Olavs Hospital

Benyttes til utskrivingsklare og pasienter som fortsatt er under aktiv behandling fra St Olav.

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Er et heldøgns tilbud for pasienter i Værnesregionen, med avklarte tilstander der det kreves medisinsk behandling og behov for oppfølging og observasjon i en kortere periode. Les mer om øyeblikkelig hjelp.

Praktiske opplysninger

Dette trenger du hvis du skal være innlagt ved Værnesregionen DMS:

 • Toalettsaker
 • Gode sko
 • Klær for trening
 • Flere klesskift
 • Mobiltelefon kan benyttes, og PC/nettbrett kan kobles til via trådløst nett. 

Vi har dessverre ikke mulighet til å vaske pasienttøy, vask av klær må derfor ordnes privat.

Røyking er ikke tillatt i DMS sine lokaler. Røyking må foregå på anvist sted utendørs.

Besøkende er velkommen hele døgnet. Hovedinngangen stenger klokken 20.00. Du må benytte ringeklokke ved hovedinngang utenom åpningstiden.

Daglige rutiner

  • Vaktskifte/rapport kl: 07.15  
  • Frokost fra kl: 08.30
  • Kaffe/frukt kl: 11.30
  • Middag kl: 13.30
  • Vaktskifte/rapport kl: 14.45
  • Ettermiddagskaffe kl: 16.30
  • Kveldsmat kl: 18.30
  • Vaktskifte/rapport: 21.45

Lege er her på dagtid alle ukedager, også på helg. Visitt blir gått etter behov.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Værnesregionen DMS
Telefon 74 83 23 60

Tastevalg:

1. Sengepost
2. Hørsel
3. Dialyse
4. Dagbehandling og blodprøvetaking
5. Gyn
6. Leder

Adresse

Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal