Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Målgruppe

Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester, og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Søknad

Værnesregionen forvaltningskontors hjemmesider finner du søknadskjema og informasjon om hvordan du søker om helse og omsorgstjenester.  

Forvaltningskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.