Fosslia omsorgssenter

Fosslia omsorgssenter

Fosslia omsorgsenter er en institusjon for personer med en demenstilstand hvor det legges vekt på god atmosfære, trivsel og gode opplevelser. 

Trygghet, trivsel og gode øyeblikk

Fosslia omsorgssenter består av 6 avdelinger,  6-8 plasser i hver, i tillegg til en forsterket enhet med 4 plasser.

Ved Fosslia omsorgssenter får personer med en demenstilstand bo i små enheter som er tilrettelagt for deres behov. Ansatte ved omsorgssenteret leverer tjenester av god kvalitet og strekker seg langt for å gi alle beboere et verdig liv.

Ideologien er at "smått er godt", dvs. at små forhold er det beste for mennesker med en demenstilstand. Det legges vekt på at beboerne skal oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, hvor dagliglivet preges av trivsel og livskvalitet.

Slik søker du

Du søker plass ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Avdelinger:

Aspen:    74 83 45 73
Bjørkly:   74 83 45 92
Enga:      74 83 45 71
Kløvern:  74 83 45 94
Lyngen:   74 83 45 93
Selja:      74 83 45 91
Vangen:  74 83 45 72

Dagtilbud

Det er etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demens ved enheten Nyenga. I tillegg har vi tilbud om Grønn omsorg ved Eikra gård. Vi har en minibuss som brukes til transport til og fra dagsenteret.
 

Hukommelsesteamet

Du kan ta kontakt med Hukommelsesteamet hvis du har behov for samtale, informasjon eller veiledning i forhold til demens og hukommelsessvikt. Vi er et lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss eller kontakte fastlegen din som vil henvise deg hit. 

Les mer om hukommelsesteamet
 

Whereby - app

For pårørende som ønsker videokommunikasjon med sine nærmeste kan de benytte nettbrett eller smarttelefon ved å laste ned APPen Whereby. Nettleser kan også brukes ved at pårørende kan registrere seg og lage ID i Whereby.


Lovverk:

 

Kontakt

Hege Brandsæter
Leder
E-post
Telefon 400 31 676