Høring og kunngjøringer

Stjørdal formannskap vedtok 29. april 2020 i sak 37/20 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring.

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vi vil høre din mening.

Her legges det ut fortløpende så snart vi har søknader, planer og andre dokumenter til høring.