Høring og kunngjøringer

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Hvor mener du at det bør bygges i kommunen?

Her legges det ut fortløpende så snart vi har søknader, planer, forskrifter og andre dokumenter til høring.