Reguleringsplanforslag på høring

Reguleringsplanforslag på høring

Når planforslaget er ferdig utarbeidet inneholder det detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Det skal nå vurderes av kommunen og sendes på høring. Planforslaget skal annonseres og gjøres tilgjengelig. Grunneiere, naboer og festere skal underrettes. Frist for å gi uttalelse er minst seks uker etter utlegging til offentlig ettersyn. 

Du kan gi innspill til planforslaget. Merk tittelen som Innspill til planforslag for xxxx (navnet på planen.)

Her kan du skrive dine innspill til planforslag på høring

Eller send til: Stjørdal kommune, areal og miljø, postboks 133, 7501 Stjørdal, eller til: postmottak@stjordal.kommune.no

Har du sendt inn et innspill til et planforslag, og lurer på når du får svar?     

Når fristen har gått ut vurderer både kommunen og den som har laget planforslaget hvordan innspillet skal påvirke planforslaget. Denne vurderingen skal skrives i saken. Planforslaget blir så oppdatert, og kommunedirektøren fremmer saken til politisk behandling - først i planutvalget, deretter i kommunestyret, som kan vedta planen. Når planen er blitt vedtatt av kommunestyret, får alle som har gitt innspill eller er berørt av planen et brev om vedtaket, og kan se hvordan innspillene er blitt vurdert. 

 

Les om behandling av reguleringsplanforslag i Plan- og bygningsloven § 12-10.

For private planforslag gjelder PBL § 12-11.

 

Planforslag på høring/offentlig ettersyn: