Vedtatte planer og planprogram - klagemulighet

Vedtatte planer og planprogram - klagemulighet

Når planforslaget er ferdig behandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, se plan- og bygningsloven § 12-12.

Klageadgang

Vedtak av reguleringsplaner kan påklages innen 3 uker jf. plan- og bygningslovens § 12-12 etter kunngjøring.

Krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter kunngjøringen.

Merk deg at klagen skal være undertegnet. Forklar hvilket vedtak du vil klage på, beskriv hvilke endringer du ønsker, og hvorfor.

For ytterligere informasjon om klage på vedtak henvises det til forvaltningslovens kapittel VI
 

Her kan du sende inn din klage på vedtaket


Klage og krav kan du også sende per post til Stjørdal kommune, areal og miljø, postboks 133, 7501 STJØRDAL eller e-post til postmottak@stjordal.kommune.no

Vedtatte planer og planprogram:

Nylig vedtatte planer blir annonsert og lagt ut her. Etter en stund blir planene flyttet til Kart med arealplaner.