Søke om avkjørsel fra offentlig veg

Søke om avkjørsel fra offentlig veg

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg, eller der privat- og offentlig veg møtes.

Hva er søknadspliktig?

Fysiske endringer eller endret bruk av avkjørsel er søknadspliktig. Det kan for eksempel være:

  • etablering av ny avkjørsel
  • flytting av eksisterende avkjørsel
  • etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel

Hvem gir tillatelse?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til vegloven §40.

  • på kommunale veger er kommunen vegmyndighet
  • på fylkes- og riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet

Søknadspliktig etter plan- og bygningsloven?

Avkjørselen er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven dersom gjeldende reguleringsplan viser en annen avkjørsel enn det du søker. Da må du søke om dispensasjon fra planen.

Felles bygg- og avkjørselssøknad

Skal du også søke om andre tiltak (for eksempel bygg, terrenginngrep, fradeling av eiendom eller lignende), søker du om avkjørsel sammen med byggesøknaden for de andre tiltakene. På kommunal veg samordner kommunen sin behandling både som vegmyndighet og byggesaksmyndighet.

Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg, må du i tillegg søke Statens vegvesen om en tillatelse.

Slik søker du

Stjørdal kommune og Statens vegvesen benytter samme søknadsløsning, her finner du også mer informasjon om hva søknaden krever:

Søk om avkjørsel (vegvesen.no)

Kontakt

Morten Island
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 47 14 54