Slik søker du

Slik søker du

Her finner du en oversikt over hva som må være med en byggesøknad.

Listen er ikke uttømmende da det kan være andre forhold ved din eiendom som må dokumenteres ved en byggesøknad.

Forhåndskonferanse

Dersom du oppdager forhold som du trenger å avklare med kommunen før du sender inn søknad, kan du be om en forhåndskonferanse med kommunen.

Her finner du informasjon og skjema for å bestille forhåndskonferanse

Priser og gebyrer

Gebyrer for behandling av søknad

Mer informasjon om byggesøknad

Gå til Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 45 72 07 20

Telefontid

12.00-15.00 mandag - fredag